Promocija Revije Sandžak: Prijepolje je kolijevka sandžačkog novinarstva

unnamedU Prijepolju je 16. februara simbolično obilježeno 82 godine novinarstva u Sandžaku. Uz promoviranje „Revije Sandžak“, gdje se datum izlaska prvog lista „Sandžak“ – daleka 1932. godina – uzima kao početak novinarstva u Sandžaku koji je začet baš u Prijepolju, publici su se predstavili prof. dr. Šefket Krcić, prof. Hazbija Kalač i prof. Salahudin Fetić, urednici Revije Sandžak.

U organizaciji uredništva današnjeg lista Revije Sandžak i Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje iz Prijepolja, prijepoljskoj publici je predočen mali historijat ovog lista od  prvih dana iz 1932. godine pa preko svih zabrana i prekida izlaženja do današnjih dana, kada je javnosti i zvanično promovirano i elektronsko izdanje Revije Sandžak koja će u budućnosti biti dostupna u formi internet portala (www.revijasandzak.com) svim ljudima širom svijeta.

Na promociji je bilo govora o pokretačima lista „Sandžak“ samoj koncepciji lista, prvim izdanjima, zašto i kako je bio zabranjivan i na kakve probleme je sve nailazio od početka izlaženja pa sve do danas, odnosu tadašnjih i aktuelnih vlasti, koje su u više navrata zabranjivale ovo glasilo i koje je zbog toga u nekoliko momenata mijenjalo svoj naziv kao bi se nastavilo sa daljim radom i publiciranjem.

„Smatramo da je glasilo Revija Sandžak i danas zadržalo svoju osobenost nezavisnog glasila koje govori o životu i stanju građana i građanski Sandžaka i da su problemi sa kojima se list danas susreće u mnogo čemu slični sa onima u prošlosti. Istina niko nas danas ne zabranjuje ali, zabrana ima više oblika i načina a jedan od mogućih jeste mutna slika na medijskom nebu Srbije gdje svako glasilo uglavnom ima i svog ktitora. Ktitor Revije Sandžak je upravo narod koji zajedno sa listom prolazi i svjedoči o jednom vremenu i okolnostima teškoćama i izazovima na ovim prostorima…“ – rečeno je na promociji i obilježavanju 82. obljetnice novinarstva u Sandžaku.

unnamed (1)

Alen Duraković