Reobnova Turbeta posljednje bosanske princeze Katarine/Emine

52-53U sklopu aktivnosti za reobnovu Turbeta posljednje bosanske princeze Katarine/Emine obavještavamo javnost da je prva faza rekonstrukcije u dijelu arheoloških istraživanja i paternog uređivanja gotova, te da je u toku druga faza u kojoj je objavljen tender za izvođača završnih radova u domenu arhitektonske reobnove.

Prema riječima odgovornog arhitekte Anete Svetieve cjelokupna procedura treba biti završena do kraja godine. Bošnjačka kulturna zajednica Makedonije sa zadovoljstvom prati proces reobnove i konzervacije ovog, za Bošnjake, esencijalnog spomenika od izuzetnog značaja za bošnjačku historiju, dok istovremeno  poziva nadležne organe da ubrzaju administrativno-izvođačke procedure bez, pri tome, da se  dovede u pitanju autentična reobnova.   

Informativna služba