Memoranduma razumijevanja sa bošnjačkim političkim subjekatima na Kosovu

bsk-bkzNa drugom i završnom konsultativnom sastanku u vezi usaglašavanja i potpisivanja Memoranduma razumijevanja sa predsjednicima bošnjačkih političkih subjekata na Kosovu, i danas je vođena življa međusobna debata.

Sastanku su prisustvovali Emilija Redxepi (NDS), Sadik Idrizi (DSV), Nebija Aljilji (DSB), Hamza Balje (CDU) i Afit Zulji (USB).

Najviše međusobnih optiživanja je bilo povodom isteka vremena za stvaranje zajedničke izborne liste jer je rok za potvrđivanje iste završn tri (3) dana ranije. Tako da, pošto se Koalicioni nastup nemože izvesti a rezervne solucije za tu opciju nema po uvjerenju prisutnih predstavnika partija, na dnevni red je ostala samo tačka vezana za usaglašavanje i potpisivanje Memoranduma. Pokazalo se da je većina prisutnih predstavnika bila nespremna da ozbiljno i konkretno tretira pitanje Memoranduma te su to opravdavali kratkošću vremena između ova dva sastanka. Zbog svega toga, mi Bošnjački savjet Kosova i Bošnjačka kulturna Zajednica na Kosovu kao medijatori i u iskrenoj želji da se ipak dođe do plodonosnih rezultata od općeg nacionalnog interesa, napravili smo dogovor da svaki od političkih subjekata u roku od sedam dana dostavi svoje primjedbe i sugestije od kojih će BSK i BKZ-Kosova izradit modificirani koncept Memoranduma koji će biti prihvatljiv za sve, te na kraju će ih svi potpisat.

O daljem toku, i svim bitnim pojedinostima medijatori (BSK i BKZ-Kosova) će javnost pravovremeno informirati, a i u najskorijem vremenu zauzeti svoj konačan i konkretan stav o cijelom dosadašnjem konsultativnom procesu te zaključnim rezultatima.

Bošnjački savjet Kosova &
Bošnjačka kulturna Zajednica na Kosovu

Rečane: 20. 07. 2013 god.