Održana elektorska skupština za BNV u CG: Kalač, Muratović i Kujević u budućem sazivu

bnv u cgU Rožajama je u nedjelju, 7. jula 2013. godine, održana elektorska skupština za izbor članova Bošnjačkog nacionalnog savjeta. Elektorskoj skupštini prethodilo je kandidiranje elektora za skupštinu prikupljanjem stotinu potpisa pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice sa pravom glasa.

Bošnjačka kulturna zajednica uzela je učešće u današnjem zasjedanju, delegiranjem 23 elektora.

Ukupan broj prijavljenih elektora bio je 134, dok se na zasjedanju elektorske skupštine pojavilo njih 117. Za članove vijeća kandidiralo se 64 elektora, od kojih je izabrano 17 članova budućeg saziva Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori. Elektori su izabrani tajnim glasanjem, a verifikaciona komisija za prebrojavanje glasova sastojala se od pet elektora.

Elektorskom skupštinom predsjedavao je najstariji elektor Selman Redžematović, kojeg je kandidirala Bošnjačka kulturna zajednica.

U narednom sazivu Bošnjačkog nacionalnog vijeća među 17 vijećnika, učešće će uzeti i Hazbija Kalač – predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice u Crnoj Gori, Almir Muratović – predsjednik OO BKZ u Petnjici i Beranama, te Muamer Kujević – ugledni privrednik iz Rožaja, a koje je kandidirala i podržala Bošnjačka kulturna zajednica.

Za članove budućeg saziva BNV u CG izabrani su (redoslijed po broju osvojenih glasova):

 1. Kujević Muamer
 2. Ličina Munib
 3. Cikotić Šukrija
 4. Šahman Edita
 5. Strujić Kenan
 6. Džudžević Mirsad
 7. Gutić Damir
 8. Džogović Alisa
 9. Nurković Osman
 10. Kalač Hazbija
 11. Drljan Safet
 12. Ličina Zahit
 13. Grbović Muradif
 14. Nurković Ejup
 15. Adrović Admir
 16. Muratović Almir
 17. Sijarić Rešad

Konstitutivna sjednica bit će zakazana naknadno.