Memorandum bošnjačkih političkih subjekata na Kosovu

bsk-bkz“Bošnjački Savjet Kosova i Bošnjačka Kulturna Zajednica na Kosovu, kao najutjecajniji faktori ovdašnjeg bošnjačkog civilnog društva su u nekoliko navrata pozivali bošnjačke političke subjekte na jedinstvo i koordiniran rad, umjesto trošenja energije na dosadašnja međusobna ‘niska’ prepucavanja. Ali zbog tih i sličnih objektivnih okolnosti i razloga snažnija inicjativa je izostajala pa je balast odgovornosti prenošen za ‘bolje prilike’”, kaže se u obavještenju za javnost.

“Pošto sami pozivi i preporuke nisu bili dostatni za spontani podsticaj, ova dva civilna reprezentativna faktora su sublimirala najopćeprihvatljivije zaključke i ponudili se inicijativom kao moderatori ovog značajnog i plemenitog događaja. Tako da je izrađena Radna Verzija MEMORANDUMA koji će biti ponuđen na zajedničko modeliranje i usaglašavanje od strane samih predsjednika tih političkih subjekata na Kosovu, te kao produkt konsenzusa od njih (vjerujemo) biti usvojen i potpisan.
Dotični faktori su pravovremeno pozvani, a i mediji su bili upoznati o svemu što je prethodilo”, stoji u obavještenju koje potpisuju Isak Meta predsjednik BSK-a i Sahit Kandić, predsednik BKZ-Kosova.
Sastanak će se održati u subotu: 29. juna 2013 godine, u restoranu ‘Santos’ u Rečanu, sa početkom od 14 časova.
Učesnici sastanka su organizatori, pozvani predsjednici partija i mediji.
(info-ks.net)