Novi horizonti za Sandžak – EU Regija

U petak, 14. juna 2013 na pozivu Karl-Heinz-Lambertz, predsjednika Euregio Maas-Rhein, koji je ujedno i premijer DG Regiona u Belgiji, kao i istaknuti evropski političar u Briselu, sa posebnim angažmanom po pitanju evropskih regiona, predsjednik Odbora za regionale integracije u Evropskom parlamentu, te ujedno i predsjednik Zajednice evropskih regiona kojih postoji 182 u Evropi, odazvali su se predsjednici bošnjačkih organizacija:

HG Sandžak Euregio iz Aachena (Njemačka) kojeg je predstavljao predsjednik Zaim Čelebić, Bošnjačku kulturnu zajednicu u Belgiji je predstavljao predsjednik Nedžad Ćeman, kao i etnolog profesor Sulejman Aličković, autor više knjiga.

Radni sastanak su uveličali i  Monique Wey, šef protokola, Peter Schöner, predsjednik Evropskog društva za društveno političko obrazovanje kao iAnnelene Adolphs, generalni sekretar.

Sastanak je održan u belgijskom gradu Eupenu koji se nalazi u trokutu koji prave tri grada i tri države Lijez-Belgija, Mastriht-Holandija i Aachen – Njemacka, tako da ta tri grada čine bezgraničnu Euregiu nazvanu Maas-Rhein.

Sastanak je počeo izlaganjem gospodina Čelebića koji je upoznao prisutne sa programom i ciljevima novo osnovanog udruženja H.G. Sandžak, kao i ljudskim resursima koje Sandžak posjeduje i naglasio da uspješna integracija sandžačke imigracije u Euregio Mass-Rhein pokazuje o kvalitetima i spremnosti istih da budu most povezivanja između sandžačke regije i Euregio Mass-Rhein.

Gospodin Ćeman je govorio o trenutnom ekonomskom stanju u Sandžaku i regionu gdje je akcenat podvučen na postojeće ideološko-političke prepreke koje čine život stanovnika Sandžaka i regiona jako komplikovanim i nezbrinutim i dodao da model Euregio Mass-Rhein je nepobitno i trajno rješenje za sadašnju lošu situaciju kao i za svjetliju budućnost naroda koji žive u tom regionu. Ćeman je zatražio od presjednika Euregio Mass-Rhein da ućini sve đto je u njegovoj moći i mogućnosti da se pitanje Sandžaka stavi na dnevni red evropskih institucija i da rješava na savremen način kroz evropske institucije, i da se ne daje prostora za dnevnopolitičke sukobe u regionu.

Gospodin Aličković je napravio historisku retrospektivu Sandžaka uz nepobitne dokaze da se radi o prostoru koji je bio cjelina kako etnička tako i geografska u trajanju od preko 500 godina i da su povlačenjem novih granica i uspostavljanjem nezavisnosti Crne Gore i Srbije, regija Sandžak dovedena u nepovoljnu situaciju. Etnolog Aličković je u svom izlaganju naglasio da je želja građana Sandžaka da budu ravnopravni građani kojima su njihova prava zagarantovana evropskim zakonima.

Predsjednik Karl-Heinz-Lambertz je pažljivo saslušao izlagače i na ono što je čuo izrazio je jake simpatije prema ideji izlagača, pohvalio je sandžačke emigrante i doseljenike u njegovoj regiji. On je naglasio da je prepoznao problematiku izlagača, jer je to sličnost sa problemima koji su regioni Njemačke i Belgije imali prije nekoliko decenija, kao i specifičnosti begijskog federalizma.

Predsjednik Karl-Heinz-Lambertz je ponudio bošnjačkim organizacijama saradnju stavljajući im na raspolaganje svoje savjetnike i prostorije svojeg kabineta ujedno ih pozvao na Samit evropskih regiona koji će se održati krajem ove godine u belgijskom gradu Liježu 7., 8. i 9. novembra. Predsjednik Karl-Heinz-Lambertz je predložio da se u skoroj budućnosti održi konferncija između predstavnika Evropske unije, lokalnih zajednica sa Sandžaka, kao i predstavnika država Srbije i Crne Gore, naglašavajući da treba otvoriti diskusije u Evropskom parlamentu na temu Sandžak, zatim je dodao da države Crna Gora i Srbija u ovakvoj teritorijalnoj organizaciji mogu biti jedino dobitinici gdje ih očekuju milioni eura iz fondova Evropske unije.

Peter Schöner, predsjednik Evropskog društva za društveno političko obrazovanje izrazio jake želje da pomogne na ovom za njega vrlo važnom projektu i dodao da 182 evropske regije su primjer spajanja i mimoilaženja problema koji u nekim slučajevima vjekovima postoje.

U završnoj riječi predsjednik Karl-Heinz-Lambertz je pozvao prisutne da zajednički obiđu prostorije Euregio Maas-Rhein i DG Regiona sa željom da se u što kraćem roku u njima ponovo susretne sa prestavnicima sandžačkih organizacija.

Sastanak je zavrsen zajednickim ruckom.

Press centar Bkz-Belgium