MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP MULA JAKUP-EF. KARDOVIĆ SANDŽAČKI GAZIJA

Danas, 2. juna 2013. godine, u Rožajama je održan međunarodni naučni skup na temu “Mula Jakup-ef. Kardović – Gazija Sandžaka”. Skup je održan u Domu kulture u Rožajama a na skupu su govorili:

 1. Besim Agić – publicista i samostalni istraživač iz Rožaja,
 2. doc.dr. Hivzo Gološ – historičar iz Novog Pazara,
 3. dr. Admir Muratović – direktor Instituta za istraživanje zločina i genocida iz Novog Pazara,
 4. Fatmir Bači – publicista iz Albanije,
 5. prof. Dr. Šefket Krcić – univerzitetski profesor iz Plava,
 6. Velija Murić – advokat iz Rožaja,
 7. prof. Dr. Muhamet Shatri sa Kosova,
 8. prof. Dr. Izber Hoti sa Kosova,
 9. prof. Dr. Haki Kasumi sa Kosova,
 10. mr. Qerim Lita iz Makedonije,
 11. prof. hfz. Abdurrahman-ef. Kujević iz Rožaja,
 12. Ali Daci, publicista iz Rožaja,
 13. prof. Fazli Murići sa Kosova,
 14. prof. Fazli Hajrizi sa Kosova.

Učesnici skupa imali su zadatak iznijeti istinu o ubistvu Mula Jakupa-ef. Kardovića. Naime, prije šezdesetosam godina, u Rožajama dogodilo se ubistvo prvaka ovog naroda.

“Mula Jakup-ef. Kardović je ubijen, kako se do današnjeg dana prepričava, na bigajri hak, nepravedno, od strane državnih vlasti. Kao i mnoge druge znane i neznane žrtve državnog terora, nepravde i nasilja, i ovaj zločin nikada nije rasvijetljen. Sa ove historijske distance ovaj zločin se posmatra kao ciljan i dobro isplaniran. Ubiti prvaka jednog naroda, bez optužbe i bez suđenja, nikako se ne može smatrati pukom slučajnošću. Poruka je bila jasna i narod Sandžaka je pročitao poruku, što je egzekutoru svakako i bio cilj. Ali, naučni skup i jeste zbog toga da odgovori na postavljeno pitanje.” – rečeno je u uvodnoj riječi Međunarodnog naučnog skupa.

Nakon održanog skupa usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Mula Jakup ef. Kardović jedan je od heroja Bošnjačkog naroda u Sandžaku.
 2. Njegova uloga u odbrani Sandžaka, posebno Rožaja, Tutina, Sjenice, Novog Pazara, kao i Kosova, bila je od ogromnog, u određenim trenucima od presudnog značaja.
 3. Bošnjaci i Albanci su dva autohtona muslimanska naroda na Balkanu. Saradnja ova dva naroda kroz historiju postojanja i bivstvovanja na prostoru Balkana, bila je i ostala garancija njihovog opstanka i prosperiteta.
 4. Uloga Mula Jakupa ef. Kardovića, kao jednog od vođa bošnjačkog naroda u antifašističkoj borbi za slobodu naroda Sandžaka, tokom Drugog Svjetskog rata,  naučno je dokazana.
 5. Mula Jakup ef. Kardović je ubijen nečovječno, bez optužbe i presude, na svirep i podmukao način, čime je nad njim izvršen zločin. Ubijanjem Mula Jakupa ef. Kardovića, kao imama i vođe naroda, izvršen je svojevrsni zločin nad čitavim narodom.
 6. Na osnovu nepobitnih naučno-historijskih činjenica, učesnici Međunarodnog naučnog skupa „Mula-Jakup efendija Kardović – Gazija Sandžaka“ utvrdili su da je Mula Jakup ef. Kardović žrtva zločina koji je nad njim izvršila tadašnja vlast, a da ni do danas nije dokazana navodna krivica.
 7. Učesnici Međunarodnog naučnog skupa „Mula-Jakup efendija Kardović – Gazija Sandžaka“, insistiraju da relevantne državne i nacionalne institucije što prije pokrenu i omoguće pravedni proces njegove potpune rehabilitacije, kako bi se, makar simbolično otklonila nepravda učinjena njemu, njegovoj porodici i bošnjakom narodu u cjelini.
 8. Sve radove i svjedočenja sa Međunarodnog naučnog skupa „Mula-Jakup efendija Kardović – Gazija Sandžaka“ objaviti u obliku zbornika radova „Mula-Jakup efendija Kardović – Gazija Sandžaka“, pod izdavaštvom BKZ CG.

Članovi radne grupe

 1. Doc.Dr. Hivzo Gološ
 2. Prof. Dr. Izber Hoti
 3. Hfz.Abdurrahman ef. Kujević
 4. Dr. Admir Muratović
 5. Adv. Velija Murić
 6. Fatmir Bači
 7. Hazbija Kalač