DA SE RASIM LJAJIĆ I FUNKCIONERI SDP-A IZJASNE DA LI IM JE BOSANSKI MATERNJI JEZIK

logo_bkzBošnjačka kulturna zajednica je sagledala sve uzročno-posljedične reakcije na stavove  Almire Suljević kadra Rasima Ljajića izrečene na skupu “Interkulturalni i međuetnički dijalog, izazovi i mogućnosti – demokratski potencijali kulturne raznolikosti Srbije na putu ka Evropskoj uniji” u Novome Pazaru 28. 5. 2013. godine i posljedice njene izjave da je uvođenje nastave na bosanskome jeziku ravno separaticiji i kosovizaciji Srbije.

Pohvalno je što je gospođa Suljević iz Ljajićevog SDP-a pokušala ispraviti grešku i ublažiti svoje prije izrečene fašističke stavove, ali je neshvatljivo i ne prihvatljivo da funkcioner jedne političke partije, koja je uz to još na vlasti, sebi dozvoljava luksuz da po pitanju stvari od suštinske važnosti za opstanak naroda kome pripada daje izjave fašizoidnog karaktera, pogotovu ukoliko se takve izjave odnose na stjecanje teško izborenog prava tog naroda. Ukoliko tome pridodamo i izjave gradonačelnika Novog Pazara iz Ljajićevog SDP-a Meha Mahmutovića iz februara 2013. godine da bosanski jezik ne postoji i da će on ukinuti bosanski jezik, stječe se dojam da ova partija ne priznaje pravo Bošnjacima da institucionalno u obrazovnome sistemu izučavaju svoj maternji jezik i svoju kulturu. Da bi se otklonila posljednja dilema po tom pitanju, zahtijevamo od Sandžačke demokratske partije, njezinih funkcionera i samoga Rasima Ljajića da se izjasne kojim jezikom govore, da li priznaju bosanski jezik i da li im je bosanski maternji jezik, obzirom da se radi o partiji sa sandžačkim prefiksom i biračkim tijelom koga čini dio bošnjačkoga naroda. Ukoliko odbiju ili prešute da se izjasne po ovom pitanju, smatrat ćemo da ne smatraju bosanski jezik svojim maternjim jezikom, pa samim time ni sebe Bošnjacima. U tom slučaju ih upozoravamo kao ljude koji rukovode gradom Novim Pazarom da poštuju ustavne odredbe i omoguće svojim sugrađanima bošnjačke nacionalnosti da uživaju prava službene upotrebe bosanskoga jezika i pisma i ne ometaju ih u nastojanjima da svoju djecu usmjere na školovanje na bosanskome jeziku. Bošnjaci su svjesni da bez bosanskoga jezika nema ni njih, zato je obaveza svih koji se proklamiraju kao politički, nacionalni i kulturni zastupnici i zaštitnici Bošnjaka da ulože maksimum kako bi od septembra đaci bošnjačke nacionalnosti pohađali nastavu na bosanskome jeziku. Ovo pitanje ne smije biti dio političkih niti bilo kakvih drugi grupiranja već općenacionalnog opredjeljenja za dobrobit bošnjačkoga naroda i budućnost naše djece.

Informativna služba BKZ-a