Apel BSK i BKZ bošnjačkim političkim subjektima na Kosovu

Saradnja-pozdravS’ciljem poboljšanja političke pozicije bošnjačke zajednice na Kosovu, eliminiranja negativnih reperkusija i destruktivnog inat-djelovanja, te za efektivno unaprijeđenje nacionalne politike, Bošnjački Savjet Kosova & Bošnjačka Kulturna Zajednica na Kosovu, predlažu političkim subjektima naše zajednice osnovu za buduće napredno političko djelovanje.

U tom smislu predlaže se

JEDINSTVENA POLITIČKA PLATFORMA

za bošnjačke političke subjekte na Kosovu. Ona bi se prevashodno zasnivala na sljedećim postulatima:

a) Jedinstvena lista bošnjačkih pretendenata za mjesto u skupštini Kosova

b) Usaglašena lista strateških nacionalnih prioriteta

c) Jedinstven bošnjački parlamentarni klub
d) Pravedna raspodjela pozicija u izvršnoj vlasti nakon izbora uzevši u obzir sve bitne faktore

e) Odgovorno nacionalno, političko i javno djelovanje koje isključuje samovolju pojedinaca i interesnih grupa

f) Usaglašavanje zajedničkog djelovanja i sa legitimnim političkim zastupnicima goranske provenijencije

g) Održavanje redovnih (zajedničkih) stranačkih konsultacija i usaglašavanje dalje efikasnije sprovedbe jedinstvene nacionalne strategije, i

h) Stalno kultiviranje univerzalnih vrijednosti, patriotskih osjećanja te posebnosti i jedinstva Bošnjaka na svim razinama u zemlji i šire

Smatramo da bi se ovim stvorio solidan politički bazament za predstojeće izbore. A logički redoslijed na listi bi uvažio aktualnu “glasačku težinu” zasnovanu na rezultatima sa zadnjih parlamentarnih izbora:

1. Demokratska Stranka Bošnjaka (Koalicija “Vakat”)

2. Nova Demokratska Stranka

3. Demokratska Stranka Vatan (Koalicija “Vakat”)

4. Bošnjačka Stranka Demokratske Akcije Kosova

5. Nova Bošnjačka Stranka (Koalicija “Vakat”)

6. Stranka Demokratske Akcije

7. Stranka Demokratskih Promjena

8. Ujedinjena Stranka Bošnjaka

9. Bošnjačka Unija Kosova

10. Centar Demokratske Unije

Predlagači ove platforme sugeriraju uključivanje na ovoj listi i dva politička subjekta goranske provenijencije zbog sinergije u zajedničkim stremljenjima, te zbog brojnih drugih srodnosti i interesa.

U razmatranju šireg dijapazona mogućih opcija uzimamo u obzir i eventualno uključivanje neovisnih kandidata i intelektualaca na ovoj zajedničkoj listi te njihovo inkorporiranje na ljestvici u daljem numeričkom nizu.

A naravno, i u cilju demokratske političke nadogradnje i bolje stranačke organiziranosti, kategorički insistiramo na upravljačkom modelu gdje se isključuje mogućnost kandidiranja na bilo kojoj političkoj funkciji predsjednicima političkih subjekata, osim permanentnog predvođenja stranke. Uz eventualno sudioništvo u izbornom štabu tijekom kampanje. Također treba razmotriti izmjene stranačkih statuta kako bi se “predsjednikovanje” strankom ograničilo i na najviše dva mandata i ne ni u kom slučaju duže od jednog decenija.

Isak Meta, predsjedavajući BSK,  i

Sahit Kandić, predsjednik BKZ na Kosovu

(Bosnjak-KS)