Tribina u Tuzima: “Islam – jezik razumijevanja Bošnjaka i Albanaca”

Predavanje_Tuzi-2U subotu, 10.Džumade-l-uhra 1434.H./ 20.aprila t.g., u Domu kulture u Tuzima, u organizaciji Islamskog kulturnog centra održano je predavanje na temu „Islam- jezik razumijevanja između Bošnjaka i Albanaca“. Osim domaćina iz Podgorice i Tuzi, predavanju su prisustvovali i brojni gosti iz Bara, Ulcinja, Rožaja,Novog Pazara kao i susjedne Albanije. 

Ugledni profesor sa Univerziteta iz Tirane, Ahmed ef. Kalaja, koji je studije završio u Medini, započeo je svoje izlaganje prigodnim citatima iz Kur’ana a zatim naglasio da mnoge poznate ličnosti iz vremena Muhammeda a.s. nijesu bili arapskog porijekla. Međutim, to nije umanjilo njihov značaj već naprotiv. Prvi mujezin koga je imenovao lično Allahov Poslanik, bio je Bilal Habeši, crnac iz Etiopije. Sulejman El Farisi, porijeklom iz tadašnje Persije, bio je idejni tvorac kopanja kanala, što je doprinijelo pobjedi malobrojnijih muslimana nad mušricima, u poznatom boju na Hendeku. Osim toga, imam Ebu Hanifa bio je Persijanac, dok je imam Buharija porijeklom sa prostora današnjeg Uzbekistana. Ibn Tejmije je bio Kurd, dok su šejh Abdul Kader Arnaut i šejh Albani, porijeklom Albanci.

Prof. Kalaja je naveo primjer svađe između Muhadžira i Ensarija u Medini. Poslanik a. s. je tada njihovu svađu nazvao džahilijetom, nakon čega su se jedni i drugi pokajali i izmirili. Citirajući hadis: “Nećete vjerovati u Allaha dž.š. sve dok se ne budete voljeli”, prof. Kalaja je naglasio da je to ljubav koja ne poznaje granice među narodima, među rasama. Isto tako, mora se odstraniti sve ono što kvari bratstvo jer je, u suprotnom, ugrožen iman!

Hafiz Abdurrahman ef. Kujević je naveo da je islam jezik razumijevanja između Bošnjaka i Albanaca, tj. Albanaca i Bošnjaka, ustvari jezik razumijevanja između svih muslimanskih naroda. Vječiti postulat kako se ljudi vrjednuju u islamu jeste da su svi ljudi i cijelo čovječanstvo sa aspekta njihovog porijekla- braća, jer im je otac Adem a.s., a on je stvoren od zemlje. Tako niko nema pravo da se oholi nad drugim čovjekom, jer je porijeklo svih ljudi isto. Jedino mjerilo po kojem Uzvišeni Allah vrjednuje ljude, jeste takvaluk- bogobojaznost, odnosno dobra djela.

Međutim, postojanje naroda i plemena je pomenuto u Kur’anu i nije zabranjeno navesti svoje porijeklo. Ali kada se narodnost ili nacionalnost koristi za omalovažavanje nekog drugog, za isticanje nad nekim drugim- onda je to džahilijet- neznaboštvo! Kod Allaha vrijediš onoliko koliko si mu blizak. Islam je najjača veza između ljudi. To je veza koja se ne kida ni nakon Sudnjeg dana. „Svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati“ je imperativ.
Najveći učenjaci Ummeta, među kojim i autori šest zbirki Hadisa su bili neArapi.
Dva najveća autohtona balkanska naroda su Albanci i Bošnjaci. I jedni i drugi su starosjedioci istog porijekla- ilirskog! Albanci i Bošnjaci su dali ulemu svjetskog ranga po pitanju islama, a po pitanju politike i vođstva dali su veliki broj vezira, paša, namjesnika, kadija… diljem islamskog svijeta. Poznati učenjak Mehmed Handžić je porijeklom iz Sarajeva, a u arapskom svijetu se pominje sa poštovanjem i uvažavanjem. Kada se čitaju njegova djela na arapskom jeziku, stiče se utisak kao da ih je pisao čuveni učenjak Ibn Madže r.a. Svojevremeno, među mostarskim hafizima je sened-lanac prenošenja bio kraći i jači nego među hafizima u tadašnjem Šamu i Hidžazu. S druge strane, šejh Albani je jedan od najpriznatijih stručnjaka za Hadis u istoriji islama.

Tokom proteklog stoljeća, Albanci su više puta pomagali Bošnjacima u odbrani golih života. Tako su hrabro uzeli učešće u boju na Nokšiću, u odbrani Plava i Gusinja, kao i nekoliko desetljeća kasnije u odbrani Novog Pazara i Sjenice. Nažalost, zajedničku sudbinu su dijelili i u brojnim genocidima i pokrštavanjima kojim su bili izloženi. S druge strane, primjer bošnjačke solidarnosti su i Rožaje krajem 20.stoljeća, čiji broj stanovnika je udvostručen nakon što su primljene izbjeglice sa Kosova. Takođe, brojni šleperi iz sandžačkog Mešihata su tada, uprkos srpskih barikada, stizali do ugroženog albanskog stanovništva na Kosovu.
„Za sve je zaslužan islam!“, zaključio je Hafiz Abdurahman.

Moderator večeri, prof. Suad ef. Ukoshata, je možda najbolje sažeo poruku ovog predavanja citirajući izreku: „Mnogi ljudi će prihvatiti savjete, ali samo će mudri imati koristi!“

(broj19-number19.org)