POZIV NA UČEŠĆE U DŽENAZI ŽRTVAMA GENOCIDA POČINJENOG OD STRANE CRNOGORSKE VOJSKE U PLAVU I GUSINJU 1912/13.

image-1362316308027-V

Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori poziva sve svoje svoje članove i aktiviste da se na poziv Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori, masovno odazovu i učestvuju u obavljanju dženaze, zakazane za 05.mart ove godine, koja će se klanjati žrtvama zločina genocida, učinjenog prije sto godina od strane crnogorske vojske na području Plava i Gusinja.

Bošnjačka kulturna zajednica istovremeno skreće pažnju da se u kvalifikaciji tog monstruoznog zločina ubijanja oko hiljadu ljudi i nasilnog pokrštavanja oko dvanaest i po hiljada muslimana, Bošnjaka i Albanaca Plava i Gusinja, počinjenog nad nedužnim stanovništvom, ne smije koristiti neadekvatna terminologija, kakva je zastupljena u pozivu  Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori, jer je ispravno imenovanje ovog zločina kao genocida, prvi uslov iskazivanja odgovornog odnosa prema žrtvama, i odgovornog odnosa prema njihovim potomcima da im se takav zločin više ne ponovi.  Iz tog razloga,  svako buduće izostavljanje riječi „genocid“ za imenovanje ovog zločina, od koga god da dođe, doživljavamo kao pokušaj  sakrivanja i prekrajanja težine, stvarnih dimenzija i namjera počinioca ovog zločina.  Svjesni smo da u tom smislu historijska nauka treba dati svoj sud ali smo također ubijeđeni da objektivni naučni sud mogu dati samo slobodne naučne institucije koje kao takve, danas ne postoje u Crnoj Gori.

Bošnjaci, nakon velikog broja preživljenih genocida, imaju  obavezu da svoju historiju danas čitaju svojim očima, očima svojih nacionalnih institucija koje nisu pod kontrolom naroda i država koji su kroz čitav dvadeseti vijek i sve do danas, učestvovali u zločinima nad Bošnjacima, u ratu – ratnim zločinima, u miru – ekonomskim iscrpljivanjem i drugim skrivenim mehanizmima pritisaka, sa jasnim ciljem protjerivanja ovog naroda sa svog etničkog prostora.

O događajima koji su se u Plavu i Gusinju desili 1912/13 godine, objektivan i konačana sud i kvalifikaciju zločina, u budućnosti mogu dati samo slobodne institucije koje vode računa o objetivnom naučnom sudu a ne o sudu režimskih nalogodavaca, a do tada,a vjerujemo i nakon toga, ovaj zločin smo obavezni nazivati zločinom genocida jer je to mjera odgovornosti prema žrtvama ali i pitanju opstanka bošnjačke nacije kojoj se dogodila Srebrenica, koju nosimo kao nezacijeljenu ranu.

 

BKZ u Crnoj Gori

Predsjednik,