Uloga BKZ-a u emancipaciji društva (Video)

U sali Islamskog kulturnog centra „Altun alem“ 21. 12. 2012. godine održan je okrugli sto „Uloga BKZ-a u emancipaciji društva“, u čast obilježavanja tri godie od osnivanja Bošnjačke kulturne zajednice.