TOKIĆ, MAHMUTOVIĆ I BAJRIĆ U GRADOVIMA KRAJINE

Vjerujući da Bosanska Krajina može biti značajan oslonac naših planiranih aktivnosti, kao i primjer drugima. S tim u vezi smo planirali početkom decembra realizirati niz tribina po gradovima Bosanske Krajine sa temom „Lažne dileme na Popisu stanovništva 2013.“ odnosno „BBB“.

S tim u vezi vas molimo da objavite pojedinačnu ili kolektivnu najavu planiranih tribina po Krajini.

Sanski Most 01.12. 2012. (subota) u 18,30 sati u Staroj gradskoj vijećnici.
Uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati Načelnik općine i Glavni imam.

Bosanska Krupa, 03.12. 2012. (ponedjeljak) u 16,00 sati u Centru za kulturu.
Uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati i Glavni imam.

Bihać, 03.12. 2012. (ponedjeljak) u 19,00 sati na IPF-u.
Uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati Načelnik općine, Glavni imam i Dekan IPF-a.

Velika Kladuša, 04.12. 2012. (utorak) u 18,30 sati u hotelu „Konak“.
Uvodničar i moderatorAdnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati Glavni imam.

Ključ, 05.12. 2012. (srijeda) u 19,00 sati u Sali Općinskog vijeća.
Uvodničar i moderator Adnan Bajrić
predavači Sejfudin Tokić i Muhamed Mahmutović
Poslije izlaganja da se auditoriju obrati načelnik općine i Glavni imam.

Cazin, 06.12. 2012. (četvrtak) u 19,00 sati u Domu kulture.
Uvodničar i moderator Adnan Bajrić
Predavači Sejfudin Tokić i Muhamed Mahmutović.
Poslije izlaganja da se auditoriju obrati Načelnik općine i Glavni imam.