Promocija knjige “Mikroekonomska analiza”

Pod pokroviteljstvom Bošnjačke Kulturne Zajednice, u sali kompleksa “Evropa” u Prizrenu je 28 Oktobra 2012 godine, upriličena svečana promocija knjige “Mikroekonomska analiza” od autora Prof. dr Mehmeda Mete.

Voditelj programa, prof. Ismail Ramović je napravio prigodan uvod obimnijom autorovom biografijom, a potom je mr Elmaz Karadži u svom izlaganju kao stručnjak između ostalog naglasio da je “Knjiga Mikroekonomsko analiza prvenstveno pisana za potrebe izvođenja nastave iz predmeta Osnovi mikroekonomije na Univerzitetu „Fama“ u Prizrenu, kao i Departmanu za ekonomske znanosti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru” dodavši da kao takva može osim studenata da valjano koristi svima od vrhunskih eksperata iz ove i srodnh oblastio pa do kiosk-trgovaca i td.

Dr Raim Bajrami je govorio o knjizi i njenom značaju sa aspekta prakse ilustrirajući to nekim novijim dostignućima i dešavanjima u svjetskoj ekonomskoj sferi. Istakavši tako da je Michael Moore, za prilike Sjedinjenih Američkih Država, svojim filmom “Sicko” dokazao da je vrhunska zdravstvena zaštita danas prije svega ekonomsko pa tek zatim medicinsko pitanje.

Nakon njega je Ćemailj Smailji, u svom podužem elaboratu, preporučio knjigu svima onima koji na bilo koji način učestvuju u kreiraju ekonomija, a to nisu samo studenti jer se ekonomija kreira od lokalne uprave pa do centralnog nivoa. On je potom istakao i neke statističke podatke napomenuvši da smo mi kao kosovska država “…Po ambijentu u zadnjoj četvrtini u svijetu od skoro 200 zemalja, međutim po ambijentu resursa smo negdje u prvoj trećini”. Istaknuto je da ova knjiga sadrži konkretna realna istraživanje i preporučuje adekvatne formule za primjenu u suvremenoj ekonomskoj revitalizaciji privrede na ovdašnjim prostorima.

A potom su se redali i drugi panelisti; mr Ajka Aljilji kao autorova kolegica, Almir Saiti kao njegov svršeni student, i drugi eminentni profesori univerziteta, uspješni privrednici, menadžeri, nosioci javnih funkcija i td.

Na kraju se prisutnima obratio i sam autor Prof. dr Mehmed Meta koji se zahvalio i potom osvrnuo na brojne važne momente iz svoje karijere, aktuelna dešavanja u dotičnim sferama, kao i motivima te značaju i ove stručne knjige. Dakako, ovaj vrsni bošnjački intelektualac i patriota je zavidan dio vremena u svom obraćanju posvetio elaborirajući i primarne nacionalne prioritete te značaj novostvorenih institucija koje mi Bošnjaci u posljednjevrijeme kreiramo. Naravno, promocija je zatvorena autorovom zahvalnošću svima koji su pomogli da se ova njegova knjiga predstavi javnosti i to počevši od pokrovitelja BKZ za Kosovo, te naravno Bošnjačkom Savjetu Kosova, Bošnjačkom Intelektualnom Krugu, “Šarskom Beharu”, i portalu bošnjak-ks.info zbog programske, finansijske, logističke i svake druge potpore koja je pomogla uspješnosti ove promocije.

Sahit Kandić

 

Kraća biografija

Profesor Mehmed Meta rođen je u Gornjem Ljubinju, opština Prizren. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Prizrenu. Redovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1991. godine, a doktorirao 1995. godine na Institutu za agrarnu ekonomiju Ukrajinske akademije agrarnih nauka u Kijevu. Po završetku magistarskih studija radio je kao predavač na Višoj ekonomskoj školi u Peći. Školske 1994./’95. i 1995./’96. godine bio je asistent na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Peći. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2004. godine. Predavanja je držao na matičnom fakultetu, najprije u Peći, a potom i u Beogradu i u gotovo svim njegovim konsultativnim centrima: Novom Sadu, Leskovcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Mladenovcu, Užicu, Zaječaru. Pored angažmana na BK Univerzitetu, od školske 2002./’03. godine, dr. Mehmed Meta je angažiran i na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, a od 2007./2008. i na Edukativnom fakultetu u Prizrenu. Objavio je više desetina naučnih i stručnih radova od kojih su neki publikovani i u inostranstvu. Autor je nekoliko univerzitetska udžbenika.

Profesor Meta je član izdavačkog savjeta časopisa za nauku, kulturu i umjetnost „Univerzitetska misao“ u izdanju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Dugo godina je bio član redakcijskog kolegijuma međunarodnog časopisa „Ekonomika APK“, kog izdaje Institut za međunarodni biznis i upravljanje iz Kijeva.

Na višestranačkim izborima 2004. godine predvodio je „Prizrensko-Dragašku Inicijativu“, tada novoformiranu bošnjačku političku opciju na Kosovu.