Osnivačka skuština BKZ-a na Kosovu

U Prizrenu je, 18. avgusta 2012. godine (uoči samog ramazanskog Bajrama), održana Osnivačka skupština Bošnjačke kulturne zajednice na Kosovu, na kojoj su finalizirane te usvojene i ranije usaglašene odluke.

BKZ je koncipirana kao izrazito decentralizirana organizacija gdje se tokom radnih sjednica “modeliranja” organizacije uzimala u obzir regionalna zastupljenost i brojni drugi bitni faktori za adekvatnu zastupljenost zajednice te jaču efektivnost u predstojećem djelovanju. Strukturalno je izgrađena da koincidira sa matičnim ogrankom ali i u skladu sa ovdašnjom zakonodavnom i strukturalnom koncepcijom.

Kosovski ogranak BKZ je svoje ključne prioritete istakao kroz svojih 5 (pet) resornih odbora:

  • Odbor za Kulturu,
  • Odbor za Etnologiju,
  • Odbor za Sport,
  • Odbor za Dijasporu i
  • Odbor za Prosvetu.

Ostavljena je mogućnost proširenja i na druge bitne sfere za bošnjačku zajednicu na ovim prostorima. Primarni ciljevi BKZ-a Kosova su očuvanje vjere, kulture i tradicije bošnjačkog naroda na ovim prostorima. Ravnopravna zastupljenost u zapošljavanju, afirmaciji i učešću u svim drugim društvenim sferama. Promoviranju posebnosti i zastupanju interesa te pružanje konkretnog doprinosa na rješavanju svih strateških te akutnih pitanja od značaja za život i interes našeg naroda u Republici Kosovo. Poboljšanje integracije i izgradnja potrebnih nacionalnih institucija samostalno i kroz suradnju sa matičnim narodom u drugim regijama, kao i ostvarivanje brojnih drugih prava, sloboda i interesa našeg naroda ovdje na svim lokacijama gdje gravitira.

U opuštenoj i prijatnoj atmosferi sudionici osnivačke skupštine su usvojili strukturalne i statutarne dopune. Donešena je jednoglasna odluka da sjedište BKZ-a bude u Prizrenu sve dok se ne stvore povoljni uvjeti za regionalna predstavništva, a da glavni ured kasnije bude u Prištini.

Za predsjednika organizacije je izabran iskusni aktivista civilnog društva, novinar i publicista te istaknuti borac za opstanak i interese bošnjačkog naroda, Sahit Kandić. Potpredsjednici su Adnan Redžeplar iz Dragaša kao i Edis Jonuzi iz Prizrena. Generalni sekretar je Edina Elezi. Sektorijalni odbori su izbalansirano zastupljeni članstvom iz svih regija a predvodit će ih Fehmija Murati za etnologiju, Bekim Dilji za dijasporu, Ismet Marković – Plavnik za obrazovanje i td. Iz pećkog regiona će se dopuniti i jedan (treći) potpredsjednik. Formiran je i Savjetodavni Odbor od naših najuglednijih članova poput akademika Alije Džogovića, Prof. Dr Mehmeda Mete, prof Dr Muja Dacića, prof Dr Ajka Aljilji, Dr Skendera Kandića i Belkize Kasumović, kao i tročlani Sud Časti.

Sahit Kandić se zahvalio na povjerenoj dužnosti te predsjedavao daljim radom skupštine gdje je usaglašeno da se u što kraćem mogućem roku organizira prikladna Promotivna Skupština te u međuvremenu odradi i registriranje organizacije. Osim konkretnog angažmana na programskim ciljevima organizacije, konstatirao je da se BKZ mora svojim potencijalom urgentno uključit na aktuelnim procesima poput decentralizacije i stvaranju općina Vitomirica, Rečane i Gora, na izgradnji partnerstva i suradnje sa drugim bošnjačkim organizacijama u zemlji i dijaspori, te izgradit zdrav i nepristrasan odnos sa svim bošnjačkim političkim i drugim reprezentima a sve u korist međubošnjačkog jedinstva i napretka.

Izvor: BKZ.rs