Okončana manifestacija Festival islama 2012.

Organizatori „Festivala Islama“ BKZ, IKC „Altun Alem“ i CHR „Hajrat u petak 17.8. 2012. godine su objavili da je uspiješno okončan ovogodišnji „Festival Islama“.

Na konferenciji za medije su govorili članovi Organizacionog odbora Jahhja Fehratović, Hazbija Kalač, Hajrudin Balić i Edfib Šaljić koji su napomenuli da je „Festival Islama“ sa zajedničkim iftarom održan u 13 sandžačkih mjesta, kao i u Podgorici, Srebrenici i Sarajevu.

„Na ovogodišnjem „Festivalu islama“ iftarilo je između 14 500 i 15 000 postača i ova manifestacija je mnogo ploda donijela svim muslimanima i Bošnjacima.“ – rekao je između ostalog Jahja Ferhatović uz zahvalu svim sponzorima, omladini i svakom pojedincu koji su dali svoj doprinos da ova manifestacije doživi uspjeh.

Hazbija Kalač je rekao da je „Festival islama“ doživeo punu afirmaciju u Crnoj Gori i da se izlio i van granica Sandžaka.

„Ferstival je postao značajna Islamska i Bošnjačka institucija koja u potpunosti afirmiše sve one naše vrijednosti koje su sadržane u našem kulturološkom fokusu i svim onim vrijednostima koje imaju uporište u islamskoj vjeri, kulturi i tradiciji. Pokazalo se da je ovaj Festival primljen kao jedan univerzalni bošnjački Festival.“ – rekao je Kalač.

Direktor IKC „Altun Alem“ Hajrudin Balić je izrazio zadovoljstvo i konstatovao da je ovaj projekat uspješno organizovan i okončan, i ako je to projekat koji traje tek dvije godine.

„Činjenica da je „Festival Islama“ gostovao u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini govori o značaju ove manifestacije. Bošnjaci su jedan period živjeli u grču i strahu da pokažu svoje kulturološke i vjerske vrijednosti a „Festival Islama“ je razbio sve te grčeve i strahove i zauzima svoje mjesto u kulturološkoj dimenziji kod Bošnjaka, ali razbija i mnoge predrasude kod ne muslimana.“ – rekao je Balić. On je najavio da će „Festival Islama“ u buduće nastojati da pokrije potrebe Bošnjaka koji žive na Kosovu, Gori, Makedoniji, za organizacijom ovakvih manifestacija.

Pomoćnik direktora CHR „Hajrat“ Edib Šaljić je istakao da je „Festival Islama“ organizovan profesionalno i da je postao jedna od najvećih manifestacija, a da je CHR „Hajrat“ za potrebe Festivala dao svo svoje zapošljeno ljudstvo i svih sedam Vakufskih kuhinja u Sandžačkim gradovima. On se zahvalio svim prijateljima ove organizacije i ljudima koji su davali svoj doprinos u obogaćivanju iftarske sofre.