BKZ osuđuje postupak PU Novi Pazar prema Seadu Šaćiroviću

Bošnjačka kulturna zajednica najoštrije osuđuje postupak Policijske uprave Novi Pazar prema predsjedniku Izvršnog odbora Bošnjačke demokratske zajednice Seadu Šaćiroviću.

U pozivu koji je Šaćirović dobio stoji da se treba javiti PU Novi Pazar u svojstvu građanina, a dolaskom u policijsku stanicu inspektori su ga upoznali da je u tužilaštvu protiv njega podnijeta krivična prijava za izazivanje vjerske i nacionalne mržnje i podrivanje ustavnog poretka Republike Srbije na Hadžetu 4. 9. 2010. godine kada je stao u odbranu vakufskog dobra i naroda verbalno se usprotivivši žandarmerijskoj torturi koja je okupirala taj dio Novog Pazara i širila osjećanje strah te podsjećala na genocid u Srebrenici i druge zločine protiv čovječnosti devedesetih godina. Umjesto da privode, saslušavaju i optužuju sve oni koji su u lancu odgovornosti proizveli ove incidente na ulicama Novoga Pazara, policija i tužilaštvo pokušavaju slomiti simbol građanskog otpora diktaturi i oligarhiji koja je u tom trenutku vladala Sandžakom i Srbijom.

Bošnjačka kulturna zajednica također smatra neprimjerenim i najoštrije osuđuje kršenje elementarnih građanskih i nacionalnih prava Seada Šaćirovića da izjavu da na svom maternjem bosanskom jeziku na šta po ustavu i zakonima Republike Srbije ima pravo. Policijski inspektori PU Novi Pazar su umjesto da mu omoguće ostvarivanje tog prava preko dva sahata ubjeđivali Šaćirovića da da izjavu na srpskom jeziku i trvdili da u PU Novi Pazar za izjave na bosanskom jeziku ne postoje obrasci niti adekvatan kadar koji bi takve podneske profesionalno obradio i proslijedio tužilaštvu.

Nezamislivo je da oni koji su plaćeni da čuvaju ustavni i javni poredak države Srbije krše zakone i Ustav te države što su u ovom slučaju uradili inspektori PU Novi Pazar. Sa druge strane to je još jedan u nizu dokaza da se prava nacionalnih zajednica u Srbiji još uvijek nalaze samo na papiru te da njihova implementacija nije zaživjela u sistemu države koja to garantira svojim Ustavom i zakonima. Alarmantna je i činjenica da PU Novi Pazar nema adekvatnog kadra za saslušanja lica i obradu akata na bosanskome jeziku, iako u Novome Pazaru, Sjenici i Tutinu koji gravitiraju ovoj policijskoj upravi živi preko 150.000 Bošnjaka te da više stotina pripadnika ovog naroda sa visokom stručnom spremom kriminalističkog inspektora ne može da se zaposli u struci pod izgovorom da policija ima dovoljno takvog kadra među svojim službenicima.

Bošnjačka kulturna zajednica poziva tužilaštvo i policiju da prestanu sa organiziranom hajkom i monitiranim procesima protiv slobodoumnih građana Srbije a posebno protiv Seada Šaćirovića te da za ovaj i druge incidente proizišle zlouipotrebom ovlasti državnih činovnika procesuiraju odgovorne od najnižih do najvećih instanci kako bi vladavina prava i u ovom dijelu Srbije zaživjela.

Od predsjednika Srbije i ministra policije zahtijevamo da omoguće pripadnicima nacionalnih zajednica i manjinskih naroda uživanje nacionalnih i građanskih prava na šta su Ustavom i zakonima obavezni jer su se zakleli da će čuvati ustavni poredak države Srbije. Također od spomenutih zahtijevamo da u svim državnim institucijama u sredinama gdje je to potrebno bosanski jezik bude u službenoj upotrebi te da proporcionalni broj zapošljenih u tim institucijama bude jednak proporcionalnoj prisutnosti naroda na datom području.

Bošnjačka kulturna zajednica će u narednom periodu sve svoje resurse usmjeriti ka ostvarivanju kolektivnih i individualnih prava Bošnjaka u Srbiji, zaštiti pripadnika naše zajednice od zloupotrebe ovlasti državnih činovnika i iscrpnoj borbi za očuvanje časti i dostojanstva našeg naroda kroz sve državne i međunarodne mehanizme.

Informativna služba BKZ-a