BKZ čestita 20. april – Dan Novog Pazara

Povodom 551. godišnjice od prvog spominjanja Novoga Pazara, Bošnjačka kulturna zajednica svim građanima čestita 20. april Dan Novoga Pazara. Ovaj dan predstavlja svečanost za sve građane Novoga Pazara bez obzira na vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost, jer se u njemu prisjećamo pet i po vijekova pisane historije, multikulturalnosti, humanosti i zajedničkoga života Novoga Pazara.

Pozivamo sve građane da sudjelu u proslavi ovog dana i koncertu jednog od najznačajnijih živućih kant autora bošnjačkoga naroda Dina Merlina. Ovaj koncert je finansiran iz Budžeta Grada Novoga Pazara koji se puni od novca svih građana i zbog toga mora biti dostupan svima koji ga finansiraju.

Bošnjački nacionalni brend Dino Merlin dolazi da sa građanima Novoga Pazara, Sandžaka i šireg regiona podijeli emocije povratka u grad svog porijekla. To je dodatni razlog da svi budemo na njegovom koncertu i isključimo bilo kakvu dimenziju partijskih podjela ili zloupotreba njegove ličnosti u predizborne svrhe.

Pozivamo Gradsku Upravu Novoga Pazara da ne dopusti politizaciju proslave Dana grada, jer bi takvo što moglo izazvati negativne reakcije građana od čijih se sredstava finansira proslava. Isto tako, upućujemo pozvim članovima, aktivistima, simpatizerima i svima drugima koji Bošnjačku kulturnu zajednicu osjećaju bliskom da dođu na koncert Dina Merlina i proslavu 551. obljetnice prvog spomena u pisanim dokumnetima Novoga Pazara, grada Isa-bega Ishakovića.