Fehratović imenovan za predsjednika Izvršnog odbora BNV-a

Na redovnoj sjednici održanoj 17. 12. 2011. godine, u Novom Pazaru, BNV usvojilo je ostavku dosadašnjeg predsjednika prof. Dr Mevluda Dudića.

Svoju ostavku doktor Dudić obrazložio je potrebom jačeg angažmana na Univerzitetu slijedom poslednjih nastrtaja na ovu ustanovu od strane vlasti.

Na mjesto predsjednika BNV je izabran Samir Tandir dosadašnji predsjednik Izvršnog odbora BNV a na mjesto predsjednika Izvršnog odbora izabran je predsjednik BKZ Jahja Fehratović.

Članovi vijeća jednoglasno su usvojili odluku o formiranju Komisije za akreditaciju obrazovnih i naučnih ustanova na svim nivoima.

BNV je oštro osudilo negativnu odluku o akreditaciji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru  Akreditacione komisije R Srbije,  uz ocjenu da je pozadina takve odluke tendenciozna i politička.

Članovi vijeća izrazili su punu podršku Internacionalnom  univerzitetu i donijeli odluku da predsjedništvo vijeća upozna medjunarodne i domaće institucije o ovom problemu i zatraži njihovu pomoć kako bi se prekinulo sa otvorenim kršenjem prava studenata ovog univerziteta.

Na sjednici BNV donijeta je odluka o formiranju Zavoda za zaštitu kulturne baštine Bošnjaka.

Na sjednici vijeća proučena je fatiha za dušu Husejina ef. Rovčanina koji je na današnji dan 1944. ubijen.

Vijeće je donijelo odluku da se u  Komaranu okolica Brodareva podigne spomen obilježje ovom sandžačkom junaku.

Izvor: BNV.rs