LIGA ZA SANDŽAK I BKZ: U JANUARU 2012. SVEČANO OTVORENJE SANDŽAČKOG KULTURNOG CENTRA U SARAJEVU

Rukovođeni historijskom činjenicom prema kojoj su znameniti sandžački prvaci imali značajnu ulogu u intelektualnom, duhovnom, vojnom i političkom životu BiH, želimo podsjetiti da su Bošnjaci Sandžaka osim u progresu i učvršćivanju bosanske države, počesto imali obavezu ali i želju učestvovati u odbrani i očuvanju Bosne i Hercegovine, ginući u brojnim bosanskim ratovima.

S obzirom da su cijenu neotuđivosti od bosanskog identiteta plaćali krvlju kroz sve periode uspona i procvata bosanske države, danas, potomci sandžačkih prvaka i gazija polažu puno pravo na materijalni, politički i kulturološki dug koji prema njima ima država Bosna i Hercegovina.

I pored historijskih činjenica Bošnjaci Sandžaka, od strane svoje matice danas nisu u potpunosti prihvaćeni, niti njihovi glasovi i težnje, te permanentno podsjećanje na povijesnu i teritorijalnu povezanost prostora Sandžaka i današnje BiH, uz istovjetnost principa nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta dopiru do onih koji moraju da ih čuju.

Svjesno ili nesvjesno od strane zvaničnog Sarajeva se ignorira svako podsjećanje na stradanje i žrtve sandžačkih Bošnjaka za vrijeme dugogodišnje borbe protiv diktatorskog komunističkog režima, te doprinos u ostvarivanju demokratskih političkih promjena.

Svjesni doprinosa sandžačkih Bošnjaka u odbrani BiH u toku posljednje agresije, ali i postratnih napora za očuvanjem nacionalnog i duhovnog jedinstva Bošnjaka, kroz borbu za očuvanje duhovne i kulturološke veze sa istočnom i srednjom Bosnom, Hercegovinom, Krajinom i Posavinom, veoma značajnim smatramo osnivanje sandžačkog kulturnog centra u Sarajevu, koji će biti na usluzi svim dobrim ljudima u cilju obilježavanja i podsjećanja na sve važnije datume iz povijesti Bošnjaka, organiziranje okruglih stolova, književnih večeri i radionica u cilju afirmacije pojmova: vjere, nacije, identiteta, kulture, povijesnog kontinuiteta intelektualnog bića Bošnjaka i strateškog ulaganja u edukaciju i obrazovanje (osiguravanje i dodjela stipendija za obrazovanje i specijalizaciju mladih kadrova u oblasti međunarodnog prava, diplomatije, međunarodnih odnosa, medicine, i tehničkih disciplina).

Izvor: BKZ.orgLigazaSandžak.org