Policija pokreće istragu

Revija Sandžak je obaviještena od strane PU Novi Pazar da je pokrenuta istraga o navodima iz teksta Čija je droga Hikmeta Hajrovića objavljenog u broju 158. PU Novi Pazar je dopisom od glavnog i odgvornog urednika revije zatražila više informacija i saznanja do koji je istraživački tim Sandžaka došao koji mogu biti od koristi istražnim organima i koji će se dalje proslijediti tužilaštvu. Glavni i odgovorni urednik revije Sandžak Jahja Fehratović uputio je pisanu izjavu policiji u kojoj je upoznaje sa dosadašnjim saznanjima istraživačkog tima koja mogu biti od koristi istražnim organima.Revija Sandžak izražava zadovoljstvo brzim reagiranjem policije i njihovim naporima da istraže sve okolnosti i detalje vezane za šverc narkoticima, pronađenu laboratoriju za obradu heroina i povezanost drugih lica sa narko lancem uhašenog Hikmeta Hajrovića.

Redakcija revije Sandžak