Sanel Papić – Ambasador sandžačkog sporta

Na osnovu odluke Izvršnog vijeća Sandžaka od 12. 10. 2011. godine Narodno vijeće Sandžaka imenuje Sanela Papića za SANDŽAČKOG AMBASADORA SPORTA.

Uvidom u sportske, moralne, duhovne, intelektualne i druge karakterne odlike Sanela Papića, kao i njego dosadašnji besprijekorni uspjeh i borbenost na sportskim natjecanjima, Narodno vijeće Sandžaka je donijelo ovu odluku čvrsto uvjereno da će Papić svojim likom i djelom diljem svijeta pronositi čast, dostojanstvo, hrabrost i ponos svih građana Sandžaka, te tako na najbolji način predstavljati Sandžak i Sandžaklije.

Nosilac ovih akreditiva obavezuje se da će uvijek i na svakom mjestu promicati ideale pravde, slobode, humanosti, patriotizma i pacifizma, te da će nastojati da Sandžak, njegovu historiju, sadašnjost i budućnost reprezentira na najbolji mogući način.