ČESTITKE I PODRŠKA PREDVODNICIMA NARODNOG VIJEĆA SANDŽAKA

NARODNO VIJEĆE SANDŽAK predsjedniku Džemailu Suljeviću i predsjedniku Izvršnog vijeća Seadu Šaćiroviću

Poštovani, bili smo počastvovani prisustvovati Drugom zasjedanju Svebošnjačkog sabora Sandžaka i uvjeriti se u prisutnost resursa energije bošnjačke elite koja je neminovno vodila obnovi Narodnog vijeća Sandžaka.Zato smo čvrsto ubijeđeni da će Narodno vijeće Sandžaka, u duhu svijetle tradicije svog prvotnog postojanja, ključno utjecati na stvaranju prosperitetne budućnosti svih građana Sandžaka bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Imajući u vidu da ste preuzeli emanet časnih prethodnika Rifata Burdžovića Trša, Sretena Vukosavljevića i ostalih vjesnika slobode, vjerujemo da ćete ustrajati u demokratskoj borbi za povraćaj dostojanstva i časti sandžačkog čovjeka i otklanjanju državnog terora, kao i svih vidova diskriminacije i nepravdi kako prema Bošnjacima i Srbima tako i prema ostalim narodima Sandžaka. Zato u ime Bošnjačke kulturne zajednice i u svoje lično ime želim Vama i cjelokupnom rukovodstvu Narodnog vijeća Sandžaka uputiti najsrdačnije čestitke i poželjeti sretnu i berićetnu obnovu rada, te staviti Vam na raspolaganje sve resurse Bošnjačke kulturne zajednice kako bi smo zajedničkom borbom došli do konačnog cilja: jednakopravnosti i slobode svih naroda Sandžaka u jedinstvenoj administrativno-teritorijalnoj cjelini u duhu sa evropskom tradicijom i načelima domaćih i međunarodnih zakonodavnih akata i povelja.

 

Predsjednik

prof. Jahja Fehratović