Deklaracija o diskriminaciji u Sandžaku

Svebošnjački Sabor Sandžaka na Drugom zasjedanju održanom 11.09.2011. god. u Novom Pazaru donio je odluku

Usvaja se

D E K L A R A C I J A

O DISKRIMINACIJI U SANDŽAKU

 

I

Diskriminacija u Sandžaku prisutna je u svim sferama života u formi državnog terora.

 

II

Režimska agresija na Islamsku zajednicu organizirana je sa ciljem urušavanja osnovnog stožera opstanka Bošnjaka u Sandžaku.

 

III

Napad na islamsku vjeronauku od strane Ministarstva vjera i dijaspore i Ministarstva nauke i prosvjete sprovodi se sa ciljem pravoslavizacije muslimanske djece.

Od Mešihata Islamske zajednice tražimo da pristupi donošenju fetve o vjerskoj validnosti vjeronauke u postojećim okolnostima. Djelovanje nadležnih ministarstava, školskih uprava i direktora škola protiv islamske vjeronauke neprijateljski je čin prema pripadnicima bošnjačkog naroda.

 

IV

Vakufska imovina, posebno zemljište, svetinja su i osnov očuvanja duhovnog i kulturnog identiteta Bošnjaka Sandžaka.

 

V

Osporavanje legaliteta Bošnjačkog nacionalnog vijeća od strane režima sastavni je dio režimskog programa sa ciljem slabljenja i eliminacije bošnjačkog utjecaja i postojanja u Sandžaku. Zato dajemo punu podršku rukovodstvu BNV na putu očuvanja i afirmacije bošnjačkih nacionalnih vrijednosti.

 

VI

Opstrukcija akreditacije Internacionalnog univerziteta ima za cilj vraćanje bošnjačke djece i omladine u mrak neznanja sa ciljem daljeg porobljavanja pojedinačne i kolektivne svijesti. Internacionalni univerzitet predstavlja glavni stub slobode i razvoja na području Sandžaka.

 

VII

Diskriminacija nad Bošnjacima kroz politiku zapošljavanja u državnim organima i javnim ustanovama na stepenu je brutalnosti i bezobzirnosti bez presedana, što predstavlja poruku nepoželjnosti bošnjačkog naroda u Srbiji.

 

VIII

Privredna diskriminacija u Sandžaku obuhvata sve građane bez obzira na vjersku i etničku pripadnost. Do promjene ovog stanja solidarnost i humanost među građanima neminovni je način preživljavanja.

 

IX

Brutalne kampanje prorežimskih političkih organizacija i medija u Sandžaku imaju za cilj izazivanje straha kod građana kako bi se malobrojna grupa podanika režima uvećala.

 

X

Od nedležnih međunarodnih institucija tražimo da hitno poduzmu mjere zaštite građana Sandžaka od diskriminacije.

 

XI

Ukoliko režim hitno ne promijeni ponašanje, nužno je pripremiti građane na opću građansku neposlušnost i masovne proteste.

 

XII

Od Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti tražimo da pristupi izradi programa nacionalnog opstanka bošnjačkog naroda.