Čestitamo porodicama Nuhanović i Mustafić na odvažnosti i ustrajnosti

Bošnjačka kulturna zajednica pozdravlja odluku Holandskog apelacionog suda da presudi u korist tužioca, preživjelog svjedoka genocida u Srebrenici i prevodioca u zaštićenoj zoni UN u Potočarima, Hasana Nuhanovića i porodice Rize Mustafića u procesu protiv države Holandije kojim je utvrđeno da su država Holandija, holandska vlada i vojska direktni krivci za ubistvo troje Bošnjaka jula 1995. godine u Srebrenici i da imaju obavezu isplatiti odštetu tužiocima.Gospodinu Nuhanoviću i porodici Mustafić čestitamo na odvažnosti, dosljednosti i upornosti da ustraju sve ove godine i daju svijetli primjer svima da pred sudovima odgovornih država i međunarodnih institucija traže zadovoljenje pravde.

Ovaj postupak suda potvrđuje da je pravda, makar u reduciranoj verziji, dostižna, te da se polahko skida veo zaštite s odgovornih međunarodnih institucija za genocid u Srebrenici, a prije svega UN i Holandskog bataljona koji su u ruke Mladića i njegovih krvoloka predali preko 5000 civila. Ovaj iskorak, makar i simboličan, pravno-formalno potvrđuje odgovornost Holandije i UN-a za sve ono što se dogodilo u julu 1995. godine u Srebrenici.

Od Holandskog apelacionog suda tražimo da na isti način tretiraju ostale tužbe žrtava Genocida u Srebrenici, među kojima je najizraženija kolektivna tužba koju su u ime 6.500 preživjelih članova porodica podnijelo Udruženje žena „Majke enklava Srebrenice i Žepe“.

Informativna služba BKZ-a