Rekonstruiran Općinski odbor BKZ u Sjenici

U četvrtak, 23. 6. 2011. godine u prostorijama BKZ-a u Sjenici, a uz prisustvo predsjednika BKZ-a Jahje Fehratovića te nosioca ideje Bošnjačke kulturne zajednice u Sjenici, rekonstruiran je Opštinski odbor BKZ-a u Sjenici.

Opštinski odbor od tada čine 21 član sa intencijom rasta broja članova odbora.

Članovi opštinskog odbora su:

 1. Dr. Hivzo Gašanin
 2. Fadil Nikšić
 3. Tešrif Šačić
 4. Adela Kamberović
 5. Arafat Rahić
 6. Edo Mašović
 7. Dino Kurtović
 8. Šefćet – Ringo Hamidović
 9. Filduz Camović
 10. Muamer Mujezinović
 11. Ramiz Karišik
 12. JasminKasumović
 13. Hikmet Gičević
 14. Alma Čolović
 15. Gracić Merjem
 16. Admir Elezović
 17. Anesa Čajević
 18. Mirzet Malićević
 19. Enes Kasumović
 20. Adnan Šmrković
 21. Mujo Cucak

Ovim brojem nije okončan broj članova gradskog odbora, već je na konferenciji upućen poziv svima koji mogu da daju doprinos na polju kulture da se uključe u rad Odbora.

Ovom prilikom je dogovorena saradnja sa velikim imenom i predstavnikom dramskog pozorišta Jedinstvo Edom Mašovićem, kojo je u ime svih članova pozorišta i formalno potpisao izjavu da se stavljaju na raspolaganje Bošnjačkoj kulturnoj zajednici, te da će učestvovati u svim projektima koji se budu organizirali pod krovom BKZ-a.

BKZ.rs

U četvrtak, 23. 6. 2011. godine u prostorijama BKZ-a u Sjenici, a uz prisustvo predsjednika BKZ-a Jahje Fehratovića te nosioca ideje Bošnjačke kulturne zajednice u Sjenici, rekonstruiran je Opštinski odbor BKZ-a u Sjenici.

Opštinski odbor od tada čine 21 član sa intencijom rasta broja članova odbora.

Članovi opštinskog odbora su:

1. Dr. Hivzo Gašanin

2. Fadil Nikšić

3. Tešrif Šačić

4. Adela Kamberović

5. Arafat Rahić

6. Edo Mašović

7. Dino Kurtović

8. Šefćet – Ringo Hamidović

9. Filduz Camović

10. Muamer Mujezinović

11. Ramiz Karišik

12. JasminKasumović

13. Hikmet Gičević

14. Alma Čolović

15. Gracić Merjem

16. Admir Elezović

17. Anesa Čajević

18. Mirzet Malićević

19. Enes Kasumović

20. Adnan Šmrković

21. Mujo Cucak

Ovim brojem nije okončan broj članova gradskog odbora, već je na konferenciji upućen poziv svima koji mogu da daju doprinos na polju kulture da se uključe u rad Odbora.

Ovom prilikom je dogovorena saradnja sa velikim imenom i predstavnikom dramskog pozorišta Jedinstvo Edom Mašovićem, kojo je u ime svih članova pozorišta i formalno potpisao izjavu da se stavljaju na raspolaganje Bošnjačkoj kulturnoj zajednici, te da će učestvovati u svim projektima koji se budu organizirali pod krovom BKZ-a.

BKZ.rs