Osnovana Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti

Današnji dan je historijski dan za Bošnjake Sandžaka, Bosne i cijelog svijeta. Danas je u Novom Pazaru, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, osnovana Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti – BANU.

[nggallery id=33]

Utemeljivači BANU-a su:

1.         prof. dr. Ferid Muhić,

2.         prof. dr. Mustafa Cerić,

3.         muftija Muamer ef. Zukorlić,

4.         prof. dr. Dževad Jahić,

5.         prof. dr. Muhamed Filipović,

6.         prof. dr. Lamija Hadžiosmanović,

7.         prof. dr. Đenana Buturović,

8.         prof,. dr. Ibrahim Pašić,

9.         prof. dr. Omer Nakičević,

10.       prof. dr. Ismail Čekić,

11.       prof. dr. Džemaludin Latić,

12.       književnik Alija Džogović,

13.       prof. dr. Šerbo Rastoder,

14.       akademski slikar Mehmed Sletović,

15.       prof. dr. Hasnija Muratagić – Tuna,

16.       prof. dr. Ejup Ganić,

17.       književnik Nedžad Ibrišimović,

18.       prof. dr. Omer Ibrahimagić, a

19.       kademski slikar Muradin Dino Trtovac,

20.       prof. Ervin Sinanović i

21.       ekonomsita Haris Hromić.

Na osnivačkoj skupštini usvojena je Platforma za osnivanje Bošnjačke akademija nauka i umjetnosti kao i Statut akademije.

Za prvog predsjednika BANU-a izabran je prof. dr. Ferid Muhić, dok je za predsjednika Senata izabran reisulema prof. dr. Mustafa ef. Cerić. Potpredsjednici Akademija su, odlukom skupštine, prof. dr. Dževad Jahić i prof. dr. Lamija Hadžiosmanović.

Za generalnog sekretara BANU izabran je muftija Muamer ef. Zukorlić.

Senat Akademije pored predsjednika čine i: prof. dr. Ferid Muhić, prof. dr. Dževad Jahić, prof. dr. Lamija Hadžiosmanović, muftija Muamer ef. Zukorlić, prof. dr. Muhamed Filipović, prof dr. Ejup Ganić, književnik Nedžad Ibrišimović i prof. dr. Mevlud Dudić.

Nadzorni odbor BANU čine: prof. dr. Ismail Čekić – predsjednik, prof. dr. Šerbo Rastoder – član i prof. dr. Ibrahim Pašić – član.

Sud časti BANU čine: prof. dr. Omer Nakičević – predsjednik, prof. dr. Hasnija Muratagić Tuna – član i akademski slikar Mehmed Slezović – član.

Potom su se skupu obratili muftija Muamer ef. Zukorlić koji je do danas predvodio inicijativni odbor za osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, akademik Muhamed Filipović, prof. dr. Ferid Muhić i reisulema dr. Mustafa ef. Cerić.

Izvor: Mešihat.org