Pokradena pošta Bošnjačke kulturne zajednice

Bošnjačka kulturna zajednica je danas uputila pismo Sekretarijatu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu kojim ga obavještava da je njihova pošiljka BKZ-u stigla sa 41 dan zakašnjenja i da iz iste nedostaju bitni dijelovi.

Također, BKZ je poslala pismo generalnom direktoru JP PTT Saobraćaj Srbije u kom zahtijeva da se naljepnice s bar kodovima koje nedostaju u pošiljci Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u najkraćem roku vrate primaocu i da se pronađu i procesuiraju počinioci ovog krivičnog djela.

Višenedjeljno zadržavanje službene pošiljke i bespravno otuđivanje dijelova iste nanijelo je veliku štetu predmetu koji BKZ vodi protiv RRA-a pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Ukoliko JP PTT Saobraćaj Srbije ne odgovori potvrdno na ovaj zahtjev, BKZ će podnijeti krivične prijave protiv generalnog direktora Gorana Ćirića i JP PTT Saobraćaj Srbije.

BKZ je o ovom incidentu obavijestila sve domaće i međunarodne institucije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i uputilo pritužbu kancelariji Zaštitnika građana Srbije Saše Jankovića.

BKZ očekuje da će se u narednom periodu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu riješiti predmet Ljiljan radija po tužbi BKZ-a protiv RRA-a, te da će sa ovog emitera radio talasa krenuti program koji će biti u duhu zakona u kom stoji da niko nema pravo ograničavati slobodu javnog informiranja građana.

Informativna služba