Dr. Admir Muratović

Dr. Admir Muratović, predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Bošnjačkog nacionalnog vijeća.