Javni poziv svima koji imaju informacije o bilo kom od genocida i zločina koji su se desili nad Bošnjacima Sandžaka

Bošnjačka kulturna zajednica poziva sve one koji imaju bila kakva saznanja, dokumentaciju ili su žrtve i  svejdoci bilo kog od genocida i zločina koji su se desili nad Bošnjacima Sandžaka da se jave u prostorije Centrale BKZ-a (ulica Gradska 1, 36 300 Novi Pazar) ili u nekoj od podružnica BKZ-a u ostalim sandžačkim gradovima. Bošnjačka kulturna zajednica će u narednom periodu prikupljati dokumentaciju, bilježiti svjedočenja i pripremati infrastrukturu Institutu za istraživanja genocida nad Bošnjacima Sandžaka čija će zadaća biti da rasvijetli sve skrivene i namjerno zataškivane genocidne i zločine u cilju sazanja istine i objelodanjivanja svih činjenica koje su dovele do ubistava, strijeljanja, klanja, silovanja, mučenja, prebijanja i svakog drugog vida torture civilnog stanovništva kako u daljoj tako i u bližoj prošlosti.

Bošnjačka kulturna zajednica će u saradnji sa svim ostalim bošnjačkim institucijama pokrenuti rehabilitacione i druge postupke kojima će se vratiti dostojanstvo Bošnjacima i bar djelimično nadomjestiti materijalna i nematerijalna šteta žrtvama i njihovim porodicama.