Zaštitnik građana u odbrani radija “LJILJAN”

Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Jahja Fehratović dobio je pismo od zamjenika Zaštitnika građana gospodina Gorana Bašića povodom diskirminatorskog odnosa Republičke radiodifuzne agencije u predmetu dodjelu frekvencije „Radio ljiljanu“.  U pismu zamjenika Zaštitnika građana se, između ostalog, kaže da je članom 95. Zakona o radiodifuziji regulirano da se, radi zadovoljenja specifičnih interesa pojedinih društvenih grupa i organizacija građana, mogu osnivati radijske i televizijske stanice civilnog sektora i njihov osnivač može biti neprofitna organizacija civilnog društva, kakav je Bošnačka kulturna zajednica. Dozvola neprofitnim organizacijama izdaje se samo za lokalno područije i to bez obaveza plaćanja naknade. U pismu se, također, ističe da je zaštitnik građana ovlašćen da kontrolira poštovanje prava građana i utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave, ukoliko se radi o povredi republičkih zakona, drugih propisa i općih ataka. Uz ova obrazloženja, gospodin Bašić sugerira Bošnjačkoj kulturnoj zajednici da uputi pritužbu Zaštitniku građana koji će istu dalje procesuirati pred nadležnim organima.

Izvor: BKZ.rs