Nedosljedno ponašanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Bošnjačka kulturna zajednica izražava nezadovoljstvo zbog nedosljednog odnosa Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a u vezi sa zaključkom sa razgovora ovog Ministarstva sa predstavnicima tri liste koje su učestvovale na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće od 09.11.2010. god.Uvidom u prepisku Ministarstva sa Zakonodavnim odborom Narodne skupštine Republike Srbije i Tužilaštvom, jasno se vidi da Ministarstvo nije postupilo u skladu sa ovim zaključkom, što može dovesti u pitanje uspjeh daljih razgovora.
Bošnjačka kulturna zajednica poziva vijećnike Bošnjačke liste, kao i preostale vijećnike liste Bošnjački preporod da se pridruže radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Bošnjačka kulturna zajednica je spremna razgovarati i o rekonstrukciji rukovodstva Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Informativna služba BKZ-a