Historijski i kulturološki procesi u Sandžaku/Staroj Raškoj

Na konferenciji za novinare koja je održana u ponedeljak 29.11.2010. godine u prostorijama Bošnjačke kulturne zajednice na trgu Gazi Isa-bega predstavnici ove organizacije Samir Tandir, Sead Šaćirović i Jahja Ferhatović upoznali su javnost da će se u petak 3.decembra u Domu kulture u Prijepolju održati naučni skup pod nazivom „Historijski i kulturološki procesi u Sandžaku/Staroj Raškoj“. Tom prilikom Samir Tandir je rekao:

„Dvodnevni međunarodni simpozijum će biti održan u Prijepolju 3. i 4. decembra. Ovaj simpozijum organizuje BKZ u saradnji sa Domom kulture u Prijepolju na čiji poziv smo i uzeli učešće. Gosti će biti eminentni stručnjaci akademici SANU kao i akademici doktori i profesori iz Sarajeva, Skoplja, Zagreba, Podgorice, neki će doći iz zapadne Evrope. Želim da naglasim da je trajno opredeljenje BKZ-a i temelj na kojem je nastala razvijanje kulture dijaloga. Mi sa ovim Međunarodnim simpozijumom koji želimo da organizujemo u Prijepolju šaljemo takvu poruku da o autonomiji Sandžaka, kulturnim, historijskim i svim drugim procesima koji su se dešavali i koji se sada dešavaju u Sandžaku možemo da razgovaramo bez grča. Nama je u interesu da se istina sazna i da se dosta tih stvari iz naše povjesti koje su prekrivene velom tajni napokon otkrije. Svi radovi profesora koji će gostovati biće objavljeni u Zborniku poslije Simpozijuma.“

Zatim je Jahja Ferhatović pročitao spisak učesnika ovog Simpozijuma, a njihova imena i teme na koje će podnositi referate su:

 • prof. dr. Muhamed Filipović: „Opći pogled na historijske i kulturološke procese u Sandžaku“
 • prof. dr. Omer Ibrahimagić: „Sandžak u ustavnopravnim sistemima Srbije i Crne Gore“
 • prof. dr. Ferid Muhić: „Autohtonost Bošnjaka u Sandžaku“
 • prof. dr. Dževad Jahić: “Jezički identitet Bošnjaka u Sandžaku”
 • prof. dr. Ibrahim Pašić: „Noviji pogledi na etnogenezu Bošnjaka s posebnim obzirom na Bošnjake u Sandžaku”
 • prof. dr. Džemal Latić: “Životni prostor Bošnjaka i Srba – nužnost dijaloga”
 • prof. dr. Smail Čekić: “Srpski velikodržavni projekt i genocid nad muslimanima”
 • prof. dr.  Enes Durmišević: “Nacionalna država Bošnjaka utopija ili nužnost”
 • prof. dr. Admir Muratović: „Autonomija Sandžaka historijski i politički kontekst“
 • prof. dr. Šefket Krcić: „Sandžak u srbijanskim i crnogorskim medijima“
 • prof. dr. Sefer međedović: “Sandžak pogranična regija”
 • dr. Almir Pramenković: „Islamska zajednica – temelj identiteta Bošnjaka u Sandžaku“
 • dr. Rifat Redžović: „Bošnjačko nacionalno vijeće i prava Bošnjaka“
 • dr. Mehmed Slezović: „Univerzitet u Novom Pazaru, uloga i značaj u društvnim procesima u Sandžaku“
 • dr. Harun Crnovršanin: „Stradanje Bošnjaka u Sandžaku“
 • dr. Harun Hadžić: „Kontinuitet bošnjačkog naroda osnov za rješavanje statusa Sandžaka“
 • dr. Hivzo Gološ „Iseljavanje Bošnjaka iz Sandžaka“
 • Prof. dr Vojislav Subotić: Presek istorijekih procesa u Staroj Raškoj do 1912. godine,
 • Prof. Salih Selimović: Turska okupacija Stare Raške, adminietrativne podele i početak islamizacije,
 • Prof. dr Darko Tanasković: Islamizacija, civilizaiijski i politički aspekti,
 • Prof. Dragica Premović: Sandžak – administrativna jedinica u okupacionom sistemu u Staroj Raškoj,
 • Prof. Milić f. Petrović: Karakteristike administrativnih podela u Staroj Raškoj od 1912-1945.,
 • Dr Slavenko Terzić: Dokumenta o noeolazarskom Sandžaku u XVII – XIX veku,
 • Akademik, prof. dr Petar Vlahović: Etničke i etnološke odlike u Staroj Raškoj,
 • Prof. dr Anika Skoeran: Sakralna umetnost u Staroj Raškoj, Akademik,
 • prof. dr Vasilije Krestić: DiskusiJa o značaju saopštenja,
 • Dr Petar Ćurčić: Vekovni problemi zdravstva u Staroj Raškoj.

Izvor: Islamskazajednica.org

Komentari

 1. @profesore Vlahovicu-Selimovicu napisao:

  O profesore Selimovicu, i vi poludili… opet vas SANU obasjala. Zabrovaili da ste VLASI, o Sjenico majko vlaska… Zaboravili Bosnu od Sandzaka… neka ste! Fukara je fukara! Kmetovi nasi!

  pozdravite profesora Vlahovica i recite mu da