Održana sjednica Odbora za obnovu Narodnog vijeća Sandžaka

U smislu člana 2 Deklaracije Bošnjačkog nacionalnog sabora, Odbor za obnovu Narodnog vijeća Sandžaka održao je prvu sjednicu 09.08.2010. godine u Novom Pazaru.

Tom prilikom izabrano je rukovodstvo Odbora:  Džemail Suljević  – predsjednik, Sead Šaćirović – potpredsjednik i Hedija Škrijelj – sekretar.

Odbor je formirao radnu grupu za izradu dokumenata Vijeća.

Na istoj sjednici utvrđen je plan rada Odbora za naredni period.

Informativna služba