Dr. Dudić u ime BNV-a uputio pismo premijeru R. Turske g-dinu Erdoanu

Premijeru Vlade Republike Turske

g. Taip Redžep Erdogan

–         posredstvom Ambasade Republike Turske u Beogradu –

Vaša ekselencijo,

Bošnjaci na Balkanu, a posebno u Sandžaku, smatraju izuzetno važnim prisustvo Republike Turske na ovim prostorima. Historijski i kulturalni tragovi turskog naroda na prostorima Balkana su neizbrisivi i predstavljaju osnov novih pozitivnih odnosa  među narodima ovog prostora sa ključnom ulogom Republike Turske.

Bošnjaci su jedini narod na Balkanu i Evropi bez svoje nacionalne države što, uz činjenicu da su preživjeli 11 genocida, predstavlja izvor nesigurnosti i zabrinutosti za biološki opstanak i očuvanje identiteta u budućnosti.

Najugroženiji dio bošnjačkog naroda je onaj koji živi u Sandžaku i ostalim dijelovima Srbije. Bošnjaci u Srbiji suočavaju se sa flagrantnim kršenjem pojedinačnih i kolektivnih prava sa bezkurpuloznim pojavama diskriminacije na etničkoj i vjerskoj osnovi.

Paralelno sa proklamovanjem demokratije i evropske orjentacije, beogradski režim svim sredstvima nastoji razoriti bošnjačke i muslimanske institucije prihvatajući isključivo one koje djeluju u cilju političkih interesa ovog režima.

Najnovija demonstracija pravnog i političkog nasilja je pokušaj gaženja izborne volje Bošnjaka, iskazane na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, na kojima je ubjedljivo pobijedila Bošnjačka kulturna zajednica.

Vlada Srbije posredstvom ministarstva za ljudska i manjinska prava učestvovala je u falcifikovanju potpisa navodnih ostavki vijećnika kako bi se uticalo na uspostavljanje većine u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Ministar za ljudska i manjinska prava politički inspirisan mijenjao je pravila konstituisanja vijeća diskriminišući Bošnjake i nanoseći im nenadoknadivu štetu.

Ovakvo ponašanje beogradskog režima može imati za posljedicu destabilizaciju stanja u Sandžaku, ne ostavljajući Bošnjacima ni jednu mogućnost osim uspostave paralelnih nacionalnih institucija na putu do pune političke, administrativne autonomije i slobode.

Ponadali smo se da će Srbija u pokušaju da sa sebe skine hipoteku neprijateljstva prema Islamu i muslimanima uz pomoć Republike Turske, prevashodno pokazati iskrenost te namjere na novom pozitivnom odnosu prema muslimanima u Srbiji. Dosadašnji odnos zvaničnog Beograda pokazuje licemjernost u ovoj namjeri sa željom da se promijeni isključivo međunarodna retorika a da će se unutarnja politika Srbije nastaviti po genocidnim planovima prema Bošnjacima i muslimanima.

Vaša najavljena posjete Republici Srbiji je prilika da odnos beogradskog režima prema muslimanima u ovoj zemlji postavite kao ključni uslov za normalizaciju odnosa Srbije sa muslimanskim svijetom kako bi sve rane Bošnjaka od berlinskog kongresa do genocida u Srebrenici mogle zacijeliti.

S poštovanjem

Predsjednik BNV

Prof. dr. Mevlud Dudić