Savremene mogućnosti razumijevanja bošnjačke književnosti

Bošnjačka kulturna zajednica obavještavaju studente, poštivaoce pisane riječi i građane da će se 23. 6. 2010. godine u Velikoj Sali Mešihata Islamske zajednice u Srbiji s početkom u 18:30 održati tribina na temu:

Savremene mogućnosti razumijevanja

BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI

Gost predavač će biti utemeljivač nauke o bošnjačkoj književnosti, osnivač Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca, Bošnjačke kulturne zajedenice „Preporod“, P.E.N. centra BiH, Katedre za bošnjačku književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i pokretač Edicija: Mislimanska književnost u 25 knjiga, Kulturno nasljeđe BiH, Bošnjačka književnost u sto knjiga, Bošnjačka književnost u književnoj kritici I-VI,  Antologije bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti I-X i niza drugih projekata od nacionalnog značaja:

prof. dr. ENES DURAKOVIĆ