Nepismenost Ministarstva

BOŠNJAČKA KULTURNA ZAJEDNICA izražava protest zbog nepismenosti i nestručnosti uposlenika/zastupnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije povodom štampanja i distribucije glasačkih listića za Izbore za Nacionalni savjet/vijeće Bošnjaka. Kao što građini, koji su na kućne adrese dobili glasačke listiće, mogu sami vidjeti, isti su štampani dvojezično na srpskom jeziku i ćirilici i bosanskom jeziku i latinici. Dio koji je na srpskom jeziku, uz manje zamjerke, skoro da zadovoljava normativna pravila standardnoga srpskoga jezika. Međutim, dio koji bi trebao biti na bosanskome jeziku, može biti sve ali i ne obavijest na normiranom jeziku naroda koji ga osjeća kao svoj, to jest Bošnjaka. Ovoliki broj elementarni grešaka nanosi štetu normi standardnoga bosanskoga jezika i vrijeđa osjećaje samih Bošnjaka, jer je jedna zvanična državna institucija uzela sebi za pravo da bez konsultiranja pravopisa i rječnika bosanskoga jezika sama određuje pravila grafijskog obilježavanja riječi koje imaju ustaljene oblike u standardnome bosanskome jeziku. Obzirom da se tekst glasačkoga listića sastoji od svega par rečenica, autori su uspjeli napraviti sijaset ovakvih pogrešaka, što otvara sumnju da je postojavala namjera omalovažavanja Bošnjaka i njihovoga jezika. Kako bi smo to dokazali, navest ćemo par primjera.

U glasačkom listiću stoji „vrijemenu“. Prema ijekavskom izgovoru štokavskoga narječja, što je važeća norma – kako u bosanskome tako i u hrvatskome i crnogorskome jeziku – jedini ispravni oblik ove priječi jeste vremenu. Upotrijebljen je dijalekatski izraz važeču umjesto standardnoga oblika važeću. Korišćena je odlika grupe št umjesto ć, koja je karakteristična za srpski a ne bosanski jezik: optšina umjesto općina. Umjesto standardnoga oblika bosanskoga jezika osobna iskaznica koristi se forma srpskoga jezika lična karta. U označavanju vremenskog raspona glasanja, postoje dvije grešeke jedna je upotreba prijedloga od i crtice, a druga upotreba zareza umjesto dvotačke: od 7,00 – 20,00 umjesto 7:00-20:00. Umjesto bosanske riječi spol upotrijebljena je riječ srpskoga jezika pol. Pored ovih pogrešaka, u dijelu teksta na bosanskome jziku dolazi do miješanja ćirilice i latinice, dok to nije slučaj s tekstom koji je na srpskom jeziku. Na primjer, ime grada piše se Нови Пазар umjesto Novi Pazar, kao i naziv biračkoga mjesta: ШУТЕНИОВАЦ Kаф. Зукорлић Хидајета umjesto ŠUTENOVAC kafana Zukorlić Hidajeta.

Iz svih ovih primjera jasno se vidi odnos državnih institucija prema nacionalnim osjećajima Bošnjaka, jer nepoštivanje normativnih pravila bosanskoga jezika podrazumijeva i nepoštivanje posebnosti bošnjačkoga nacionalnoga identiteta. Bošnjačka kulturna zajednica upozorava sve nadležne institucije da se ubuduće neće moći omalovažavajući odnositi spram Bošnjaka, njihove historije, kulture, jezika i ostalih odrednica nacionalnoga identiteta.

INFORMATIVNA SLUŽBA
Bošnjačka kulturna zajednica