Sandžak se nemože pripojiti takozvanom statističkom regionu Šumadije i zapadne Srbije

Bošnjačka kulturna zajednica smatra neprihvatljivim usvajanje Zakona o regionalnom razvoju kojim se sandžačke opštine: Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, pripajaju takozvanom statističkom regionu Šumadije i zapadne Srbije.

Za Bošnjačku kulturnu zajednicu prihvatljiv je isključivo region Sandžak sa sjedištem u Novom Pazaru.

Sandžak nikada nije pripadao Šumadiji i sigurni smo da će ovo pravno nasilje, ukoliko opstane, imati negativne implikacije na identitet Bošnjaka u Sandžaku. Nema sumnje da je ovo sastavni dio programa asimilacije Bošnjaka u cilju političke i opšte društvene marginalizacije.

Makar i  statistička, regionalizacija Srbije kojom se mijenja etnička struktura stanovništva unutar jednog regiona u suprotnosti je sa Ustavom Republike Srbije i međunarodnim konvencijama.

INFORMATIVNA SLUŽBA

BOŠNJAČKA KULTURNA ZAJEDNICA