Glavni muftija posjetio Centar za boravak lica sa posebnim potrebama

Glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić posjetio je danas gradilište Centra za boravak lica sa posebnim potrebama u Novom Pazaru. Muftija je u svojstvu nosioca liste BKZ-a,  ispred ove kulturne organizacije, rukovodiocima Centra uručio novčanu pomoć kao i pomoć u građevinskom materijalu.Delegaciju BKZ-a pored Muftije sačinjavali su i dr Mrvlud Dudić – predsjednik BKZ-a, mr Nusret Nicević – zamjenik predsjednika, dr Rifat Redžović – potpredsjednik i Sead Šaćirović – potpredsjednik Skupštine BKZ-a.

Delegaciju Bošnjačke kulturne zajednice dočekali su predsjednik Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica Iljaz Ugljić, Tahir Delić sekretar Društva, kao i veliki broj roditelja i djece sa posebnim potrebama.
Sekretar Društva Tahir Delić je upoznao Glavnog muftiju sa ciljevima i planovima Centra, istakavši da će kada se završi, ovaj Centar pružiti značajnu podršku roditeljima i licima sa posebnim potrebama. Ta podrška će se ogledati u radnom osposobljavanju, cjelodnevnom boravku, kao i u sticanju raznih znanja i vještina.

Sample Image

Prema riječima gospodina Delića izgradnja Centra je započela 2007. godine, i kada bude završen Centar će imati oko 800 metara kvadratnih savremenog prostora, koji će biti prilagođen kako u građevinskom i funkcionalnom smislu, tako i u sadržajnom smislu licima sa posebnim potrebama. Centar se gradi novcem od donacija i priloga građana, i do sada je utrošeno preko 13 miliona dinara, a Ministarstvo za rad i socijalnu politiku je doniralo oko 3,5 miliona dinara.
„Naše geslo je da ne želimo da živimo pored vas već da želimo da živimo sa vama“, rekao je Tahir Delić.
Uručujući novčanu pomoć Glavni muftija je između ostalog rekao:
„Danas sam ovdje u prilici da izrazim, prije svega podršku, zahvalnost i poštovanje ljudima koji su proteklih mjeseci uložili ogroman trud da izgrade ovu zgradu za potrebe Centra. Naše prisustvo ima moralno simboličku dimenziju, kojom želimo ukazati na važnost jednog ovakvog projekta. Uvijek velike i važne stvari počinju i počivaju na pojedincima. Učenje islama je postavljeno tako, da ne postoji ni jedno lice koje smije biti odbačeno iz društva. Ne postoji niti jedno ljudsko biće za koje se može reći da nije sposobno za život. Mi nismo gospodari života i nemamo pravo kvalifikovati ljude po pitanju njihovog života. Svako živo biće koje je došlo na ovaj svijet ima izvjesne sposobnosti za život i samo je pitanje naše svijesti, naše odgovornosti, našeg mentalnog i organizacionog kapaciteta, da se tim ljudima olakša i da im se da šansa. Mi koji živimo u ambijentu gdje nemamo dovoljnu brigu državnih sistema u prilici smo da posegnemo za posljednjim atomom naše snage i društvene solidarnosti. Ovim našim dolaskom ova akcija se ne završava, već upravo započinje. Založiću se i da drugi korak bude kroz Islamsku zajednicu. Pokrenut ćemno opsežnu akciju prikupljanja sredstava za dalje radove pošto ovdje očito treba još da se ulaže. Isto tako ću se založiti da se i Centar za humanitarni rad „Hajrat“, koji funkcioniše pri Islamskoj zajednici uključi u ovu akciju. Ja vjerujem da naš narod ima kapaciteta i svijesti, i da će se odazvati na ovaj poziv za pomoć. Ono što jeste naše i duhovno i moralno učenje je da su svi ljudi koji će biti štićenici Centra dio nas. Vama koji ste najveći trud uložili, kao i roditeljima koji su pokazali svijest i suočili se sa ovim pitanjem želim da izrazim veliko poštovanje. Sve što je od Boga nije sramota.“
Nakon ovog obraćanja tri kamiona preduzeća „Trgo Kemo“ natovarena građevinskim materijalom ušla su u dvorište Centra da bi istovarili građevinski materijal, donaciju BKZ-a. A prema riječima Tahira Delića, vlasnik preduzeća „Trgo Kemo“, do sada je kroz donacije i popuste prilikom kupovine građevinskog materijala, pomogao graditeljima Centra za boravak lica sa posebnim potrebama da uštede preko 50 hiljada eura.

Nermin Gicić | Islamskazajednica.org