U ponedjeljak svečano otvaranje kancelarije BKZ-a u Tutinu

Bošnjačka kulturna zajednica Vas obavještava da će u ponedeljak 15. februara 2010. godine biti organizovano svečano otvaranje kancelarije BKZ-a u Tutinu, u ulici 7. jula, bb. Svečano otvaranje će se obaviti sa početkom u 12.30h.