Return to O nama

BKZ u Sandžaku (Centrala)

Rukovodtsvo BKZ-a

  1. Jahja Fehratović, predsjednik
  2. Šefadil Ličina, potpredsjednik
  3. Salahudin Fetić, generalni sekretar

 

Resori:

  1. Sulejman Aličković, etnologija i historiju
  2. Mersija Džanković, likovnu umjetnost
  3. Šefket Krcić, naučno-istraživački rad
  4. Mustafa Fetić, prosvjetno-obrazovnu oblast
  5. Refik Sadiković, jezik i književnost
  6. Hajran Đekić, muziku
  7. Esad Ujkanović, arhitekturu
  8. Semina Hrapović, primijenjenu umjetnost i domaću radinost
  9. Alija Ribić, folklor
  10. Tahir Zatrić, zdravstvo
  11. Hajrudin Balić, kulturno-historijske spomenike
  12. Esko Beširović, ekologiju
  13. Jonuz Džanković, sport i rekreaciju
  14. Malik Nurović, izdavaštvo i bibliotekarstvo
  15. Hako Duljević, Sud časti