O nama

Bošnjačka kulturna zajednica ima zadatak očuvanja i afirmacije
vjerske i kulturne baštine Bošnjaka.

 

Bošnjačka kulturna zajednica je osnovana 22.12.2009. godine u Novom Pazaru, kada je održana Osnivačka skupština, usvojena osnivačka akta i izabrani organi. Kod nadlježnog ministarstva u Republici Srbiji BKZ je registrirana pod brojem BU1717/2009 21.01.2010. godine.

 

Rukovodtsvo BKZ-a

 1. Jahja Fehratović, predsjednik
 2. Šefadil Ličina, potpredsjednik
 3. Salahudin Fetić, generalni sekretar

 

Resori:

 1. Sulejman Aličković, etnologija i historiju
 2. Mersija Džanković, likovnu umjetnost
 3. Šefket Krcić, naučno-istraživački rad
 4. Mustafa Fetić, prosvjetno-obrazovnu oblast
 5. Refik Sadiković, jezik i književnost
 6. Hajran Đekić, muziku
 7. Esad Ujkanović, arhitekturu
 8. Semina Hrapović, primijenjenu umjetnost i domaću radinost
 9. Alija Ribić, folklor
 10. Tahir Zatrić, zdravstvo
 11. Hajrudin Balić, kulturno-historijske spomenike
 12. Esko Beširović, ekologiju
 13. Jonuz Džanković, sport i rekreaciju
 14. Malik Nurović, izdavaštvo i bibliotekarstvo
 15. Hako Duljević, Sud časti

BKZ u BiH

 

BKZ u Sandžaku (Centrala)

Rukovodtsvo BKZ-a Jahja Fehratović, predsjednik Šefadil Ličina, potpredsjednik Salahudin Fetić, generalni sekretar   Resori: Sulejman Aličković, etnologija i historiju Mersija Džanković, likovnu umjetnost Šefket Krcić, naučno-istraživački rad Mustafa Fetić, prosvjetno-obrazovnu oblast Refik Sadiković, jezik i književnost Hajran Đekić, muziku Esad Ujkanović, arhitekturu Semina Hrapović, primijenjenu umjetnost i domaću radinost Alija Ribić, folklor Tahir Zatrić, zdravstvo Opširnije »

BKZ u Crnoj Gori

Rukovodstvo: Hazbija Kalač – predsjednik, hfz. Abdurahman Kujević – zamjenik predsjednika, Ahmet Ahmatović – potpredsjednik Almir Muratović – potpredsjednik Sead Češević – potpredsjednik Emir Ferizović – generalni sekretar Dževad Musić – predsjednik Skupštine, Amer Hodžić i Zejto Rastoder – potpredsjednici Skupštine.

BKZ na Kosovu

Predsjedništvo: Sahit Kandić, predsjednik Adnan Redžeplar, I dopredsjednik Edis Jonuzi, II dopredsjednik Edina Elezi, generalni sekretar   Upravni odbor: 1. Anel-ef Avdija 2. Nailj-ef Skenderi 3. Sahit Kandić 4. Adnan Redžeplar 5. Edis Jonuzi 6. Edina Elezi 7. Edin Hajdarpašić 8. Isak Meta Kemal Kandić Fehmija Murati Nuhija Tairovci Ajhan Bećiri   Resori: 1. Odbor Opširnije »