Bošnjačka kulturna zajednica

U Novom Pazaru osnovana Organizacija pod imenom Bošnjačka kulturna zajednica. Cilj organizacije je borba za očuvanje i afirmaciju nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta Bošnjaka.  Organizacija je registrovana kod nadležnog državnog organa.

Continue reading

Load more