Category: Teme

Moje bošnjaštvo od rođenja do pipisa 2013. (Nuruddina Agović)

Kad su mnogi Bošnjaci Sandžaka, nakon drugog svjetskog rata, u nekoliko muhadžirskih valova bili prinuđeni seliti u Tursku, moj djed se sa svojom suprugom i četiri maloljetna sina nalazio u posljednjem takvom valu. Nakon što su ovi bošnjački muhadžiri došli do Makedonije, poznata visoka politika je odlučila da, nakon više decenija podrške ovakvom iseljavanju, zatvori Opširnije »