Category: Deklaracije

Deklaracija o narodnom vijeću Sandžaka

Svebošnjački Sabor Sandžaka na Drugom zasjedanju održanom 11.09.2011. god. u Novom Pazaru donio je odluku

Continue reading

Deklaracija o diskriminaciji u Sandžaku

Svebošnjački Sabor Sandžaka na Drugom zasjedanju održanom 11.09.2011. god. u Novom Pazaru donio je odluku

Continue reading