Category: BKZ u Crnoj Gori

POZIV NA UČEŠĆE U DŽENAZI ŽRTVAMA GENOCIDA POČINJENOG OD STRANE CRNOGORSKE VOJSKE U PLAVU I GUSINJU 1912/13.

Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori poziva sve svoje svoje članove i aktiviste da se na poziv Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori, masovno odazovu i učestvuju u obavljanju dženaze, zakazane za 05.mart ove godine, koja će se klanjati žrtvama zločina genocida, učinjenog prije sto godina od strane crnogorske vojske na području Plava i Gusinja.

Continue reading

Promocija knjige “Odbrana identiteta” i u Beranama

U subotu, 23.02.2013. godine u 19 časova u Domu kulture u Beranama održat će se promocija knjige “Odbrana identiteta” dr. Sefera Međedovića, a u čast sjećanja na Rifata Burževića Trša, velikog sina Sandžaka, čija se stogodišnjica rođenja navršila 11. 02. 2013. godine.

Continue reading

Sudionici sporazuma BS-DPS Kemal Purišić i Hazbija Kalač: „Sporazum jeste bio uslov podrške na Referendumu“

Bivši narodni poslanik u dva saziva u Parlamentu Crne Gore ispred Bošnjačke stranke gospodin Kemal Purišić, učestvovao je na naučnom skupu: “Selektivna primjena zakona – skriveni mehanizam sprečavanja razvoja nacionalnih posebnosti Bošnjaka u Crnoj Gori”, i tom prilikom odgovarajući na postavljeno pitanje o Sporazumu koji tretira Sandžak kao prekograničnu regiju, a koji je potpisao Rafet Opširnije »

Izvještaj bošnjačkih organizacija o položaju Bošnjaka u Crnoj Gori

Cijenjena Ekselencijo, Obraćamo Vam se kao građani Crne Gore i kao predstavnici organizacija koje djeluju na teritoriji iste države, regiona, te SAD i nekoliko zapadno-europskih zemalja. Molimo Vas da ovaj zajednički dokument bošnjačkih organizacija uzmete najozbiljnije u razmatranje. Ovim dokumentom želimo ukazati na odnose vlasti Crne Gore prema necrnogorskim i nepravoslavnim građanima, tj. Bošnjacima.

Continue reading

BKZ u CG organizira naučni simpozij: ‘Selektevna primjena zakona’

Bošnjačka kulturna zajednica Crne Gore organizuje naučni skup na temu: “SELEKTEVNA PRIMJENA ZAKONA – SKRIVENI MEHANIZAM SPREČAVANJA RAZVOJA NACIONALNIH POSEBNOSTI BOŠNJAKA U CRNOJ GORI”.

Continue reading

Reportaža: PUTEM BOŠNJAČKE SUDBINE (Piše: Rešad Plojović)

Imao sam priliku u svom dosadašnjem životu i radu putovati i obići mnoga važna mjesta na istoku i na zapadu i susretati se sa uglednim, značajnim i važnim ljudima u različitim zajednicama i državama, ali putovanje koje je najviše ostavilo uticaj na mene i podstaklo me na duboko razmišljanje o svom narodu i njegovim patnjama Opširnije »

Pot­pi­sao taj­no, la­gao jav­no

Re­a­gu­ju­ći ju­če na na­vo­de iz ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da „Đu­ka­no­vić ni­kad ni­šta ni­je taj­no pot­pi­sao”, kao i da „ni­kad ni sa kim ni­je raz­go­va­rao o te­ri­to­ri­ji”, Me­ši­hat Islam­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji do­sta­vio je me­di­ji­ma spo­ra­zum ko­ji su cr­no­gor­ski pre­mi­jer i li­der Bo­šnjač­ke stran­ke Ra­fet Hu­so­vić pot­pi­sa­li uoči re­fe­ren­du­ma, a ko­ji sa­dr­ži Opširnije »

Bošnjaci širom svijeta od Ban Ki-Moona zahtijevaju da smijeni Jeremića

Vaša Ekselencijo, Gospodine Generalni sekretare, Imali ste priliku uvjeriti se u kojoj mjeri je nedavni događaj u sjedištu Ujedinjenih Nacija (UN) stvorio pometnju među Bošnjacima diljem svijeta. Cijenimo Vaše izraze žaljenja koji ste izrazili povodom tog nemilog događaja. Međutim, dužni smo reagirati i izraziti naše najdublje žaljenje zbog činjenice koja ukazuje da je UN ponovno Opširnije »

Promocija “Sandžačkog rječnika” u Bijelom Polju

U organizaciji Bošnjačkog kulturnog centra iz Bijelog Polja, sinoć je u Domu kulture u Bijelom Polju promoviran “Sandžački rječnik” autora Džavida Begovića i Šefke Begović-Ličina. Brat i sestra Begović su prvu sandžačku promociju “Sandžačkog rječnika” organizirali upravo u svom Bijelom Polju iz kojeg su odavno u svijet otišli.

Continue reading

Predavanje u Rožajama: “21.12.2012?”

Dana 07.12.2012. godine Bošnjačka kulturna zajednica (BKZ) u Crnoj Gori je organizovala u rožajskom Domu kulture video predavanje povodom velike smutnje „Smak svijeta“, koja se pojavila u  posljednjih dana u medijima. Narod je počeo da vjeruje u lažna proročanstva koja govore da će se Smak svijeta dogoditi 21.12.2012, pa je i samo predavanje dobilo naziv Opširnije »

Load more