EDUKACIJA DJECE KROZ KULTURU SJEĆANJA

U petak, 24. februara 2017.godine, u organizaciji Bošnjačke kulturne zajednice u BiH i saradnji sa predškolskom ustanovom “Aladin” Tuzla, u prostorijama obdaništa održana je edukativna radionica za djecu pod nazivom “Kultura sjećanja”. Predavač je bila Dr. Mersada Nuruddina Agović koja namjerava komparacije zaključaka rada iz oblasti ‘Kulture i tradicije’ sa djecom školskog i predškolskog uzrasta, kao i odraslih osoba, nakon niza radionica, uvrstiti i u svoje naučne radove.

Na ovoj edukativnoj radionici djeca su pokazala dobro predznanje iz oblasti islamsko-bošnjačke kulture i tradicije, ali su tokom radionice usvojila i nova znanja i iskustva. Upriličeno je druženje sa djecom kroz razgovor, intervju, demonstraciju, igrokaz i veoma zanimljivu point prezentaciju.

A.Ć.