SERIJAL JANUARSKIH PREDAVANJA DR. MERSADE NURUDDINE AGOVIĆ

 Svake godine predsjednica Bošnjačke kulturne zajednice (BKZ) u BiH Dr. Mersada Nuruddina Agović za Bošnjake u dijaspori priredi serijal različitih predavanja u nekoliko gradova u kojima funkcioniraju bošnjački džemati u okviru Islamskih i bošnjačkih kulturnih centara. Osim predavanja, priredi se i poneka kreativna, likovno-kaligrafska ili komunološka edukativna radionica za mlade.

Ovegodišnji serijal predavanja prof. dr. Agović započela je u subotu 28. januara 2017.g. u Islamskom kulturnom centru ‘Mamer’ u Luksemburgu, gdje je  održano predavanje za žene na temu “Uloga žene u izgradnji društva”, prilikom čega je bilo riječi o ulozi žene kao supruge, majke, odgajateljice, zaposlenice, te njenom angažmanu i borbi za prosperitet porodice, kao ćelije društva i prosperitet društva uopće. Bilo je, također, riječi o ulozi žene kroz historiju i istaknutim likovima iz islamske povijesti koji su uzori današnjoj vjernici. Islamski kulturni centar Mamer upriličio je i svečanost akike, što je druženju dalo posebnu dimenziju. Bilo je govora i o aktivnostima mladih, prilikom čega je bilo riječi o tehnici izrade kaligrafskih i likovnih radova, te je utvrđeno da se u skorije vrijeme realizira niz kreativnih, edukativnih i drugih radionica na kojima bi mladi mogli iskazati svoje raskošne talente.

Sutradan, 29. januara u prostorijama Bošnjačkog kulturnog centra – ‘džemat Paris’ u Parizu, održano je predavanje na temu “Korisni smo članovi društvene zajednice”, gdje su mualime i ostale vjernice, uz predavanje profesorice Mersade Nuruddine Agović utvrđivale svoju veoma korisnu ulogu u izgradnji i razvoju zajednice i društva. Osim, o pomenutoj ulozi bilo je riječi i o pravima i dužnostima vjernice, s posebnim akcentom na njenu pedagošku ulogu odgajateljice. Iskazana je i potreba za kreativnim, edukativnim, komuniološkim i drugim radionicama za mlade, te je u sklopu višečasovne radionice urađeno nekoliko levhi.

Nakon toga serijal predavanja podrazumijevao je boravak u luksemburškom gradu Ešu (Esh), gdje je profesorica Agović prisutnima održala dvočasovno predavanje na temu “Ibadet i uzdanje u Allaha dž. š.”, prilikom čega je naglašena potreba za trudom i zalaganjem svih nas u borbi za harmonijom i pobjedom dobra. Predsjednica BKZ u BiH prof. Agović isticala je potrebu društva da svaki pojedinac prvo učini maksimum od sebe kako bi naša zajednička planeta zemlja bila ljepše mjesto za življenje, a nakon ulaganja truda, pouzdati se treba u Allaha dž. š., moliti, doviti.

,,Kroz sva vremena, bila ona tegobna, krizna ili sretna – kazala je prof. Nuruddina – pojedinac treba da nosi onu svoju ‘ciglu’, kao društveni doprinos, i ne ispušta je. Odavno postoji izreka: “zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača”. Naša islamsko-bošnjačka ‘palača’ pružit će zaštitu svakome ko je, na bilo koji način, doprinio njenom uzdizanju. A osim što ulažemo maksimum truda, mi se i u svog Uzvišenog Svoritelja pouzdavamo, i to je ključ našeg uspjeha” – zaključuje na kraju svojih izlaganja profesorica Agović.

S. A.