BKZ osuđuje prisiljavanje bošnjačke djece na Svetosavlje

SAOPĆENJE ZA JAVNOST BKZ-a

Bošnjačka kulturna zajednica najoštrije osuđuje zloupotrebu djece bošnjačke nacionalnosti od strane predstavnika Srpske pravoslavne crkve, direktora osnovne škole u Bostanima, općina Prijepolje, postavljenog od strane SDP Rasima Ljajića, Besima Beganovića, kao i para-vjeroučitelja iz paravjerske tvorevine, Samire Beširović, supruge para-imama Asmira Beširovića, kao i njihovo prisiljavanje da aktivno sudjeluju u obilježavanju „školske slave“.
Scene ovog neprihvatljivog dogadjaja uznemirile su muslimansku javnost Sandžaka i šireg regiona jer svojim sadržajem i porukom neodoljivo podsjećaju na dogadjaje tokom mračnog 20 vijeka kada je na snazi bio pokušaj vjerske asimilacije i denacionalizacije muslimana-Bošnjaka Sandžaka, sa elementima nasilnog pokrštavanja kao što je bio slučaj 1912-1913. godine u Plavu i Gusinju, a sve pod sloganom „povratka pradedovskim korenima“.
Onima kojima to do sada nije bilo jasno, nakon ovog slučaja vjerujemo da jeste, zašto smo kontinuirano insistirali da rušenje islamske vjeronauke i njeno preuzimanje od strane SPC-a i paravjerske tvorevine ima za cilj upravo ovo čemu sada, nažalost, u 21. vijeku svjedočimo.
Kvazi-vjeroučiteljicu, Samiru Beširović, na tu poziciju uz aminovanje predstavnika SPC-a postavio je njihov dugogodišnji saradnik i vodja paravjerske tvorevine u Prijepolju, Nadir Dacić.
Svima treba da je jasno da su Bošnjaci i muslimani, bez svake sumnje, zadovoljni, sretni i sigurni u punom kapacitetu vlastitog vjerskog i nacionalnog identiteta, tako da ih nikakvi pojedinačni postupci kvazi-predstavnika neće spriječiti niti pokolebati u jačem odnosu s pram vjere i nacije.
Bošnjačka kulturna zajednica sa gnušanjem odbacuje pokušaj povezivanja ovog događaja sa proklamovanom, izrazito humanom i nadasve neophodnom idejom pomirenja, kao i institucijama i organizacijama koje su protagonisti i nosioci istih, na čelu sa liderom pokreta narodnim poslanikom muftijom Muamer Zukorlićem.
Politika pomirenja je najveći civilizacijski iskorak i ponuda na Balkanu, na prostoru opterećenom posledicama krvavih sukoba različitosti, u posljednjih 100 godina, koja ima za cilj očuvanje i afirmaciju fundamentalnih vrijednosti svih naroda i zajednica u regionu, ali i kreiranje svjetlije i bolje budućnosti na temelju zajedničke riječi, vrijednostima mira, sigurnosti, prosperiteta, uvažavanju posebnosti svih pod sloganom „moje dobro je u korist, a ne na uštrp tvog dobra“.
U najmanju ruku je neodgovorno da oni koji su se u proteklom periodu zalagali da na „školskim slavama“ treba da prisustvuju i roditelji, koji i dalje, nepokolebljivo, politički stoje iza projekta paravjerske tvorevine, kao i oni iz regiona koji sa njima dijele istu političku metodologiju, optužuju predstavnike bošnjačkih političkih partija koji, uz jasno izraženu pripadnost vlastitom civilizacijskom svetonazoru, nemaju problem sudjelovati u radosti svojih komšija koji u okruženju islamskog društvenog ambijenta imaju slobodu uživati u vrijednostima vlastite vjere.
Po islamu, niko ne izlazi iz vjere ako udje u crkvu, sinagogu niti bilo koju drugu bogomolju, čak može i svoju molitvu obaviti, pod odredjenim uslovima u istim, ali je izuzetno opasno kada sa hidžabom, u svojstvu „učiteljice vjere“ učestvuješ, makar i šutnjom, što se po čehri dotične sa snimka ne može baš sa sigurnošću ustvrditi, u pripremi i realizaciji „školske slave“ uz sve „klicanje svetitelju Savi“.
Pozivamo državne organe da bez odlaganja krenu u proces uklanjanja uzroka i posledica pokušaja razbijanja Islamske zajednice, kako protagonisti ovog zločina ne bi i dalje nanosili posledice i bili izrazita smetnja na putu pomirenja u Sandžaku, Srbiji i regionu.
Svako odlaganje ovog procesa može izazvati nesagledive posledice po odnos muslimana prema ovoj državi i usporiti proces povratka medjusobnog povjerenja koji je krenuo uzlaznom putanjom zahvaljujući saradnji autentničnih predstavnika Bošnjaka sa nociocima najviših funkcija i odgovornosti u državi.
Bošnjaci-muslimani su spremni dati svoj doprinos razvoju našeg društva i države, ali isto tako očekuju ambijent slobode očuvanja, snaženja i afirmiranja vlastitog identiteta.

Info služba BKZ-a