DŽEMAT SANDŽAČKIH BOŠNJAKA U EBIKONU

image (6)U nedjelju 10. aprila 2016.godine, u Džematu sandžačkih Bošnjaka ‘Nur’ u Ebikonu (Švicarska) održano je predavanje na temu: “Ispravno korištenje vremena i mogućnosti” u organizaciji ZSD i BKZ Švicarske. Predavač je bila dr. Mersada Nuruddina Agović predsjednica Bošnjačke kulturne zajednice u BiH.

Ona je tokom izlaganja teme kazala da je vrijeme kao posuda koju punimo sa čim hoćemo, ali da će generacije koje dolaze te “posude” i njihov sadržaj, kakav god bio, naslijediti. O protoku vremena svaki mudar musliman Bošnjak mora voditi računa. Allah dž. š. se kune vremenom (Vel asri!)
Izložen je hadis koji govori da treba iskoristiti pet stvari, prije nego dođu drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti, te analizirana svaka njegova navedena vrijednost.
Napravljen je osvrt na život Bošnjaka tokom povijesti od doba Osmanlija do danas, sa posebnom analizom vremena u kojem su Bošnjaci živjeli pod austrougarskom vlašću. Tretirane su specifične mogućnosti koje su Bošnjaci tokom povijesti imali u izgradnji kvalitetnog društva.
M. S.
image (4)image (5) image (7)